Nieuws
woensdag, 31 aug 2022

“Verlaag energiefactuur via crisisbijdrage van energieproducenten”

De energieproducenten hebben in de afgelopen maanden miljarden euro's overwinsten gegenereerd omwille van de onstabiele markt. “En ze deden dit op kap van de consumenten en bedrijven die moeite hebben om hun energiefactuur te betalen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Een crisisbijdrage is op zijn plaats en moet door de federale regering integraal worden geïnvesteerd in de verlaging van die energiefactuur.”

“In de voorbije maanden is er binnen de paars-groene regering vooral veel gediscussieerd, maar er werd geen enkele maatregel in de richting van een crisisbijdrage genomen”, merkt Van Lommel op. “Zoals steeds waren er evenveel meningen als partijen. We kunnen ons ook de vraag stellen waarom het zolang moet duren om de juridische waterdichtheid van een bijdragemaatregel te onderzoeken. Net als in de andere dossiers, zal het hier weer eerder te maken hebben met de regering die niet overeenkomt.”

“En in de onderhandelingen met Engie Electrabel, de enige echte multinational in de energiesector, staat de regering door haar eigen schuld volledig met de rug tegen de muur”, aldus Van Lommel. “Aangezien Engie de spelregels bepaalt, bijt de regering in het zand om de ontoereikende nucleaire rente aan te passen in de richting van een overwinstbelasting.”

“Vaak wordt voor een bijdrage enkel gekeken in de richting van de nucleaire exploitant, maar ook de andere producenten maken veel meer winst dan gewoonlijk”, vervolgt Van Lommel. “En in de sector van hernieuwbare energie moet wat het Vlaams Belang betreft evenzeer een bijdrage betaald worden.”

“Deze crisisbijdrage kan als volgt technisch worden uitgewerkt: We nemen de gemiddelde inframarginale marge per producent met als referentiepunt 2019 (dus voor covid en de tijdelijke instorting van de prijzen). Het verschil tussen vandaag en toen wordt voor de helft ingehouden in de vorm van een bijdrage en dus geen belasting”, besluit Van Lommel. “Juridisch gezien moet dit perfect mogelijk zijn. Dat geld moet de federale overheid integraal herinvesteren in de verlaging van de energiefactuur.”