Nieuws
zaterdag, 22 jan 2022

Verlaging energiefactuur op de lange baan geschoven

Paars-groen duwt de kwestie van de onbetaalbare energiefactuur voor zich uit. “Een btw-tarief van 21% is niet aanvaardbaar voor een basisbehoefte als energie”, zegt federaal Kamerlid Wouter Vermeersch. “In Frankrijk bedraagt het tarief 5,5%, en in dit land werd al eens een tarief van 6% ingevoerd, onder de regering-Di Rupo, en dat was in omstandigheden die nog veel gunstiger voor de mensen waren dan vandaag. Het uitstelgedrag van de partijen die destijds tot diezelfde 6% beslisten, is onbegrijpelijk.”

Voor gas en elektriciteit samen komt de totaalfactuur voor gas en elektriciteit op jaarbasis, die vorig jaar nog geen 2.000 euro bedroeg, nu uit op ongeveer 5.500 euro. “De stijging blijft doorzetten en het einde is nog lang niet in in zicht”, aldus Vermeersch. “De meeste mensen die deze maand een voorschotfactuur voor gas en elektriciteit in de bus krijgen, betalen daarvoor gemiddeld ruim 36 procent meer dan in december. We spreken over een stijging van ruim 1.500 euro op jaarbasis, of dus 125 euro per maand extra.”

“Ook Vlamingen die niet onder het sociaal tarief vallen zullen het moeilijk krijgen hun energiefactuur te betalen”

“Een vervuilende brandstof als steenkool wordt aan 12% btw belast, terwijl gas en elektriciteit aan 21% belast worden”, vervolgt Vermeersch. “Je kan dit met de beste wil van de wereld niet uitleggen aan mensen die het goed voorhebben met het klimaat.”

“Op dit ogenblik kennen we de hoogste inflatie sedert de jaren ’80, wat nefast is voor de economie en de tewerkstelling”, besluit Vermeersch. “Een belangrijke verlaging van de energiefactuur voor gezinnen zal de inflatie afremmen. Het is dan ook veelzeggend dat uitgerekend een partij als de Open Vld het hardst op de rem gaat staan wanneer het over de noodzakelijke verlaging van de energiefactuur gaat. Open Vld is heel duidelijk een belastingspartij geworden.”