Nieuws
zaterdag, 08 jul 2023

Verlinden geeft politie totaal onterecht een stigma

Foto: iStock. Verlinden geeft politie totaal onterecht een stigma

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) niets geleerd heeft van de rellen die Frankrijk recent teisterden. “In een omzendbrief wil ze dat de politie voortaan minder identiteitscontroles op zogenaamde jongeren uitvoert”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Ze is dus niet alleen volslagen blind voor de realiteit, ze legt ook nog eens onnodig een stigma op de politie.”

Verlinden stuurde een omzendbrief met richtlijnen voor de politie, nadat er in Brussel 200 ‘jongeren’ preventief werden opgepakt. “Dankzij het voortreffelijke preventieve werk van de politiediensten is het hoofdcommissariaat van Anderlecht niet in vlammen opgegaan”, aldus Depoortere. “Met haar schrijven wil Verlinden misschien populair worden binnen een groep van allochtonen die zich zogezegd geviseerd voelen en graag het slachtoffer uithangen, maar voor de veiligheid is preventie nodig. Voor een minister zou de veiligheid van de burger op de eerste plaats moeten komen, helaas ziet Verlinden dat anders. We mogen weer het ergste vrezen voor oudejaarsavond.”

“De Brusselse politie doet haar werk uitstekend, zonder enige discriminatie”

“De politiemensen doen, zeker in de Brusselse probleemwijken, in uiterst moeilijke omstandigheden zeer goed werk”, vervolgt Depoortere. “En als bedanking krijgen ze van de minister van Binnenlandse Zaken nu een etiket op hun voorhoofd geplakt, waarop staat dat ze discrimineren.” Het Kamerlid vreest dan ook dat de ondoordachte omzendbrief contraproductief en demotiverend zal werken. “Als je deze minister laat doen, zullen politiemensen het binnenkort niet meer aandurven hun job correct uit te voeren.”

“Ik weet niet op welke planeet Annelies Verlinden zich momenteel bevindt”, besluit Depoortere. “Maar op de planeet aarde doet de Brusselse politie haar werk uitstekend, en voert ze zonder enige discriminatie de nodige preventieve controles uit, die ‘jongeren’ verhinderen te plunderen en brand te stichten.” Het Vlaams Belang schaart zich volmondig achter de kritiek van de politievakbonden, die absoluut niet gediend zijn van het stigma dat de minister de politie geeft.