Nieuws
donderdag, 10 mrt 2022

Vermijd chaos over nieuwe eindtermen

Recent kwam de praktijkcommissie die de uitrol van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs onderzoekt met de mededeling dat een kwaliteitsvolle monitoring te moeilijk ligt in stormachtige coronatijden. Daarom pleiten ze zelf voor een verlenging van hun mandaat. “Zo’n verlenging zou alleen maar logisch zijn, aangezien we pas tegen juli 2025 zicht hebben op de volledige uitrol, maar Weyts houdt voorlopig de boot af”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Ondertussen blijft het conflict tussen de minister en het katholiek onderwijs verder woeden en dreigen leraren en leerlingen hier de dupe van te worden.”

Gisteren hielden Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Steineronderwijs hun pleidooien voor het Grondwettelijk Hof omtrent de eindtermenvan de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Eind februari 2021 hadden zij, met in hun kielzorg tientallen directies, klacht ingediend tegen de nieuwe eindtermen omdat deze te gedetailleerd en te omvangrijk zijn. Dit zou hun ruimte tot differentiëren binnen het eigen pedagogisch project van de school beperken en zodoende de vrijheid van onderwijs beknotten. Vooral bij de arbeidsmarktgerichte opleidingen in de derde graad is er bij heel wat directies en leraren grote bezorgdheid over de haalbaarheid van de ambitieuze eindtermenset. Vorige zomer besliste het Hof dat een onmiddellijke opschorting niet nodig was, maar een uitspraak ten gronde zou nog volgen.

Om de uitrol en de werkbaarheid van de eindtermen grondig te monitoren riep minister Weyts de onafhankelijke praktijkcommissie in het leven, zij het echter met een beperkt mandaat van slechts één jaar. In een eerste mededeling stellen de coördinatoren van de praktijkcommissie zelf dat zij binnen dit beperkte bestek hun taken niet naar behoren kunnen uitvoeren. Naast de vele schoolsluitingen en de energie die de pandemie kostte tijdens de delta- en omikrongolf, is het niet gemakkelijk om eindtermen te toetsen bij leerlingen die al een achterstand hebben opgelopen. Leerkrachten kregen ook pas laat hun hand- en werkboeken gebaseerd op de nieuwe eindtermen en leerplannen. Verder vergt ook de Digisprong veel extra werk.

“We moeten educatieve chaos over de eindtermen voorkomen, zeker in tijden van coronaleerachterstand en lerarentekort”

Vlaams Parlementslid Jan Laeremans noemt deze klacht meer dan terecht. “Al vanaf er sprake was van die praktijkcommissie stelde onze fractie dat deze een duurzame rol moest krijgen en dus voor de volle vier jaar moest aangesteld worden. De eindtermen zijn immers dit schooljaar uitgerold in het derde jaar, volgend jaar volgt het vierde, en in de jaren 2023-’24 en 2024-’25 respectievelijk het vijfde en zesde jaar. Aangezien de bezorgdheden vooral in de derde graad klinken, is het maar logisch dat de commissie zou kunnen aanblijven tot juli 2025.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft geantwoord dat hij de mogelijkheid tot verlenging met één jaar wil overwegen, maar voorlopig liever verdere conclusies afwacht. “Dit is bijzonder jammer. Leraren in het veld zijn echt ongerust”, zegt Laeremans. “We zien ondertussen dat KOV-topman Lieven Boeve de methodiek van de commissie bekritiseer ten eigen enquêtes begint te organiseren binnen de eigen scholen. Zo komen we natuurlijk niet verder. Een duurzame werking en verlenging van de praktijkcommissie zou de loopgravenoorlog tussen het kabinet Weyts en het katholiek onderwijs kunnen ontdooien.”