Persberichten
maandag, 20 jan 2020

Verontwaardiging rond gebrek toegankelijkheid nieuwe treinen: hypocriet!

Nadat recent bekend werd dat de nieuwe lichting van M7 -treinwagons niet toelaten dat mensen met een beperkte mobiliteit zelfstandig (zonder assistentie) de trein zullen kunnen nemen regende het verontwaardigde politieke reacties.

Zo verwees de N-VA naar het zomerakkoord van 2017 waarin hun toenmalige staatssecretaris voor gelijke kansen en personen met een handicap afspraken zou gemaakt hebben om de treinwagonhoogten en de perronhoogten in de toekomst te uniformiseren. Verder klaagt de N-VA het uitblijven van een nieuwe beheersovereenkomst tussen de overheid en de NMBS aan. In zo’n beheersovereenkomst worden immers de afspraken over de publieke opdracht van de NMBS, de doelstellingen en middelen bepaald. Ook de afspraken inzake toegankelijkheid hadden hierin een plaats kunnen hebben.

Vlaams Belang laakt bij monde van volksvertegenwoordiger Frank Troosters de hypocriete houding van de N-VA: "De aankoop van de niet toegankelijke M7-treintoestellen dateert van 2015 en werd dus mee bekrachtigd door de N-VA. Nochtans waarschuwde de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap toen al voor de toegankelijkheidsproblemen met de nieuwe M7-toestellen maar ook de toenmalige N-VA-staatssecretaris van gelijke kansen en personen met een handicap (Elke Sleurs) liet begaan. Bovendien was het de vorige regering waar de N-VA deel van uitmaakte die naliet om die nieuwe beheersovereenkomst met NMBS af te sluiten." 

Het Vlaams Belang roept op om een einde te maken aan de schaamteloze politieke spelletjes op kap van personen met een beperkte mobiliteit. De NMBS was en is vragende partij voor een nieuwe beheersovereenkomst met daarin een duidelijke visie inzake het spoorgebeuren en de publieke opdracht die de NMBS daarin wordt toegewezen.

Frank Troosters: "Er is hoge nood aan een nieuwe beheersovereenkomst met daarin onder meer ambitieuze doelstellingen en voldoende middelen voor het versneld uniformiseren van perronhoogten en treinwagonhoogten en het aanpassen van stations om de toegankelijkheid voor personen in een rolstoel of met een beperkte mobiliteit in de toekomst te garanderen."