Persberichten
woensdag, 27 okt 2021

Verpleegkundigen uit Togo importeren? “Activeer beter eigen mensen!”

Het Vlaams Belang kant zich tegen de plannen van de VDAB om verpleegkundigen te gaan zoeken in het West-Afrikaanse Togo om hier het personeelstekort in de zorgsector op te lossen. Volgens het Vlaams Belang wordt er beter geïnvesteerd in het activeringsbeleid van eigen werklozen en initiatieven om lokale mensen te leiden naar de zorg. “Bovendien zal er zich bij de inzet van deze immigranten ook een taal- en cultuurprobleem stellen, wat de efficiëntie en goede zorg niet ten goede zal komen”, stelt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang).

De VDAB stelt arbeidsmigratie uit Togo voor om het personeelstekort in de zorgsector op te lossen. Nochtans staat zeker in het zorgberoep een persoonlijke aanpak en communicatie met patiënten centraal. “Het spreekt voor zich dat een adequate kennis van het Nederlands en een vertrouwdheid met onze gewoonten hierbij cruciaal is. Deze arbeidsimmigranten hiervoor opleiden en hier vertrouwd mee maken zal veel tijd en energie vergen, ook van collega’s en leidinggevenden”, reageert Malfroot.

Verpleegkundigen uit Togo? “De kost van een niet-Europese arbeidsimmigrant voor onze samenleving is - als je alles in rekening brengt - fors groter dan de opbrengst”

“In plaats van buitenlandse arbeidskrachten te importeren zou men beter het activeringsbeleid opkrikken”, argumenteert Malfroot. “Deze regering streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Dat doe je niet door andere mensen over te brengen, maar door onze eigen werklozen te activeren. Zeker bij de allochtone bevolking is er werk aan de winkel! Nergens is de allochtone werkloosheid zo hoog als bij ons. En intussen bespaart de Vlaamse regering op de VDAB. Begrijpe wie kan.”

Het Vlaams Belang wijst bovendien op studies die aantonen dat de kostprijs van niet-Europese immigratie hoger uitvalt dan de opbrengsten. Een verblijfsvergunning voor arbeidsmigranten opent immers het recht op vervolgmigratie van partner en kinderen. “Aan hun taalverwerving en integratie is een niet geringe kost verbonden. Ik had gehoopt dat de beleidspartijen in dit land inmiddels wel hun lessen hadden getrokken uit het debacle van de gastarbeid. Maar dat is duidelijk niet het geval”, besluit Malfroot.