Nieuws
vrijdag, 04 mrt 2022

“Verplicht terbeschikkingstelling voor seksuele delinquenten”

Het Vlaams Belang wil een verplichte terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor veroordeelden voor seksuele misdrijven of voor bepaalde zware feiten. “Wanneer voor deze veroordeelden het einde van de gevangenisstraf nadert, moet de strafuitvoeringsrechtbank oordelen of ze nog steeds een gevaar voor de samenleving vormen”, aldus Kamerlid Marijke Dillen, die een wetsvoorstel tot uitbreiding van het huidige systeem indiende. “De veiligheid van de burgers moet maximaal gewaarborgd worden.”

“En om de maatschappij optimaal te kunnen beschermen moeten seksuele delinquenten - waarbij het vaak om veelplegers gaat - en plegers van bepaalde zware feiten ook na hun strafeinde nog onder controle en toezicht worden geplaatst”, aldus Dillen. “De vigerende wettelijke bepalingen van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank moeten daarom worden uitgebreid.”

“Uitgesproken straffen moeten worden uitgevoerd en de terbeschikkingstelling moet uitgebreid”

Vandaag nog bracht Het Nieuwsblad in dit verband een pakkende getuigenis van een slachtoffer van een uiterst gewelddadige verkrachting. “De feiten waren zodanig zwaar dat de dader vijf jaar geleden niet alleen vijftien jaar cel kreeg opgelegd, maar daarnaast ook de bijkomende straf van vijftien jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank”, vervolgt Dillen. “Het loutere feit dat de dader nu, na het uitzitten van één derde van zijn straf, kan verzoeken om met een enkelband vrij te komen toont aan dat er iets schort aan de wetgeving ter zake, zeker gelet op de ernst van de feiten. Het slachtoffer is terecht bijzonder geschokt.”

“Vooreerst moet een verplichte terbeschikkingstelling verplicht worden uitgesproken voor de opzettelijke misdrijven met minderjarige dodelijke slachtoffers”, besluit Dillen. “En daarnaast moet de geldende maximumtermijn verhoogd te worden van 15 jaar naar een levenslange periode. Alleen op deze manier kunnen burgers optimaal beschermd worden.” Het Vlaams Belang wil tot slot ook een verplichte terbeschikkingstelling ten aanzien van plegers van alle soorten terroristische misdrijven.