Persberichten
woensdag, 27 mei 2020

Verplichte reddingsstrook bij file op autosnelweg: politieke spelletjes blijkbaar belangrijker dan veiligheid motorrijders

Gisteren (27/5) stemde de commissie Mobiliteit in de federale Kamer over de invoering van een zogenaamde ‘reddingsstrook’ op de autosnelwegen, waarbij bij filevorming automatisch een vrije doorgang moet worden gevormd voor prioritaire voertuigen zoals ambulances of brandweerwagens. Een amendement van het Vlaams Belang om meer rechtszekerheid te voorzien voor motorrijders werd weggestemd. “Het is bedenkelijk dat het cordon sanitaire nog steeds belangrijker blijkt te zijn dan de verkeersveiligheid”, reageert Vlaams Belang-Kamerlid Frank Troosters.

Het Vlaams Belang steunt het voorstel om bij file op de autosnelwegen een verplichte reddingsstrook te vormen voor prioritaire voertuigen. Bedoeling is dat automobilisten bij file spontaan een brede strook vrijlaten, zodat hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen in geval van bijvoorbeeld een aanrijding. De zogenaamde “Wet Schouppe” uit 2011 bepaalt echter dat motorrijders de files mogen voorbijrijden tussen de twee uiterst linkse rijstroken, dus daar waar de reddingsstrook dient te komen. Om meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor motorrijders te creëren, diende het Vlaams Belang een amendement in dat stelt dat ook motorrijders die van diezelfde ruimte gebruik maken onverwijld voorrang dienen te verlenen aan de prioritaire voertuigen, en dus tijdig plaats moeten maken om de doorgang van deze prioritaire voertuigen niet te belemmeren. Een amendement dat trouwens de expliciete steun kreeg van een advies van de Vlaamse regering. Het Vlaams Belang-amendement werd helaas weggestemd door alle andere partijen.

Het Vlaams Belang betreurt het ten zeerste dat politieke spelletjes en het cordon sanitaire voor de andere partijen nog steeds belangrijker zijn dan de verkeersveiligheid en de rechtszekerheid van motorrijders” stelt indiener van het amendement Frank Troosters in een reactie. We hadden wat meer beroepsernst verwacht van mensen die met verkeersveiligheid bezig zijn. Het Vlaams Belang zal echter blijven opkomen voor de veiligheid van alle weggebruikers, ook voor de motorrijders.”