Nieuws
vrijdag, 16 feb 2024

Verplichting digitale meter moet worden geschrapt

De SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, heeft berekend dat het peperduur is om iedereen in Vlaanderen digitale meters op te dringen, en stelt bovendien dat de voordelen ervan een pak lager zijn dan verwacht. De doelstelling van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) om iedereen te verplichten digitale meters te aanvaarden, zou volgens de SERV dan ook moeten worden herzien. Vlaams Parlementslid Sam van Rooy benadrukt dat het Vlaams Belang weer maar eens gelijk krijgt: Herhaalde malen heb ik minister Demir bekritiseerd omdat ze de digitale meters verplicht, omdat ze mensen op kosten jaagt en omdat ze de mensen die geen digitale meters willen laat vervolgen als misdadigers.”

Het Vlaams Belang waarschuwt al jaren dat Demirs volledige uitrol en dus verplichting van de digitale meter geen goed idee is. De EU-richtlijn 2019/944 plaatst de doelstelling echter op ‘slechts’ 80 procent digitale meters (minstens 80 procent van de Vlamingen zou dan digitale meters moeten hebben). Dat werd bevestigd door de SERV, net zoals het feit dat de EU toelaat dat daar van wordt afgeweken indien blijkt dat de kosten-batenanalyse niet positief is. Van Rooy: “De EU verplicht ons inderdaad helemaal niet om zo ver te gaan als minister Demir wil, maar zij probeert zich telkens opnieuw te verschuilen achter de EU om haar tirannieke beleid goed te praten. Zo zijn ook digitale gasmeters voor de EU geen verplichting, maar wel voor deze Vlaamse regering.”

“Digitale meters gaan veel minder lang mee", aldus Van Rooy. “En volgens de SERV zijn ze bij ons dubbel zo duur als in de rest van Europa. Mogelijk loopt het totaalbedrag op tot wel 3 miljard euro. Dat betekent op 15 jaar tijd ongeveer 1.000 euro extra op de energiefactuur van elk Vlaams gezin”. De VREG, de Vlaamse regulator voor energie en gas, trekt die cijfers in twijfel, maar, zo stelt Van Rooy: “We hebben al eerder gezien dat de VREG de zaken veel rooskleuriger wil voorstellen, zolang het maar past in de zogeheten ‘energietransitie’, denk maar aan het dure door de VREG ingevoerde capaciteitstarief.”

“Minister Demir moet stoppen met haar klimaatregelneverij. Ze moet de keuzevrijheid van de mensen garanderen en de verplichting om digitale meters te laten installeren schrappen.”

Ook Testaankoop wijst erop dat de winstmarge van zo’n digitale meter niet groot is en dat de kosten zwaar onderschat worden: “Consumenten zouden niet zomaar opgezadeld mogen worden met iets waar ze helemaal niet om gevraagd hebben.” Net als het Vlaams Belang pleit Testaankoop voor keuzevrijheid, een woord dat echter niet in minister Demirs woordenboek staat, denk ook aan de door haar ingevoerde renovatieverplichting.

Van Rooy wijst erop dat heel wat mensen getuigen dat ze spijt hebben dat ze de digitale meter hebben laten installeren, dat ze bezorgd zijn over hun veiligheid, gezondheid en privacy en dat ze de traditionele, analoge meter verkiezen. Maar zulke mensen worden dankzij Demir vandaag zelfs voor de rechter gesleept.

Zijn conclusie is dan ook niet mals: “Net zoals het pas ingevoerde dure capaciteitstarief en de renovatieverplichting, is de digitale meterplicht het zoveelste voorbeeld van Vlaams beleid waarbij niet de keuzevrijheid en de portemonnee van de Vlamingen vooropstaan, maar wel de klimaathysterie en de controledrang van de overheid. Deze Vlaamse regering loopt het globalistische World Economic Forum (WEF) achterna. Als Vlaamse vrijheidspartij zullen we ons hier blijven tegen verzetten!”