Nieuws
woensdag, 25 mei 2022

Vier op tien niet-Europeanen hebben of zoeken geen werk

Volgens een studie van arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) is in ons land maar liefst 44,2 procent van de 25- tot 64-jarigen met een niet-Europese nationaliteit inactief. “Wie met deze cijfers nog altijd denkt dat niet-Europeanen een aanwinst zijn voor onze arbeidsmarkt, gelooft in fabeltjes”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Als we niet zelf willen verarmen, moeten we onmiddellijk een migratiestop invoeren.”

Er zijn in België 1,3 miljoen mensen die noch aan het werk zijn noch werk zoeken. Enkel Griekenland, Kroatië, Roemenië en Italië doen het in de Europese Unie nog slechter. Van die inactieven zijn er 123.000 niet-Europeanen of mensen met een nationaliteit van buiten de Europese Unie. Hun aandeel is hiermee meer dan dubbel zo hoog als hun aandeel binnen alle 25- tot 64-jarigen. De inactiviteit van niet-Europeanen ligt in Vlaanderen op 41,1 procent en Brussel op 43,1 procent. In Wallonië is met 51,3 procent zelfs meer dan de helft van hen inactief. Daarnaast heeft in België 42,6 procent van de 25- tot 64-jarige niet-Europeanen geen diploma secundair onderwijs.

“Arbeidsmigratie van niet-Europeanen is onnuttig voor ons en onnuttig voor landen van herkomst”

“Voor mij komen deze cijfers niet als een verrassing”, zegt Hans Verreyt. “De hoge inactiviteit van niet-Europeanen is een gigantisch probleem dat al veel te lang onder de mat wordt geschoven. Het is wel een goede zaak dat de kranten het niet langer miskennen en de studie van professor Baert durven publiceren.”

Voor Verreyt bevestigen deze cijfers nogmaals dat arbeidsmigratie niet de oplossing is voor de problemen op onze arbeidsmarkt. “Laten we hopen dat de liberalen en socialisten dit nu ook inzien en niet meegaan in de plannen van de Europese Commissie om een nieuw immigratiekanaal te openen. We moeten de kraan dichtdraaien en de inactieven die hier nu zijn aan de slag krijgen. Arbeidsmigratie van niet-Europeanen is onnuttig voor ons en onnuttig voor landen van herkomst.”