Nieuws
woensdag, 11 mei 2022

Vincent Van Peteghem ziet btw-verhoging zitten

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) denkt na over een btw-verhoging. “Je moet het maar durven in deze tijden waar de helft van de Vlamingen zich zorgen maken over de stijgende levenskosten”, reageert Kamerlid Wouter Vermeersch. “Van Peteghem verkondigt overal dat er ‘géén taboes’ zullen zijn als zijn fiscale hervorming op de regeringstafel komt, maar er is natuurlijk wel één taboe: Paars-groen sluit bij voorbaat uit dat de belastingen gaan dalen, en dat in een van de meest belaste landen ter wereld.”

De minister heeft voor zijn zogenaamde 'brede fiscale hervorming' professor Mark Delanote (UGent) aangesteld als coördinator. “Over het voorbereidend werk van de expertengroep, onder leiding van Delanote, was tot nu toe weinig bekend, behalve dat de minister van Financiën begin 2022 naar het parlement zou komen om een blauwdruk voor te stellen”, aldus Vermeersch. “Toen ik hem hierover op 19 januari ondervroeg, verkaarde Van Peteghem nog dat de coördinator begin 2022 een eerste rapport zou afleveren. En dat dit verslag er tijdens dit eerste kwartaal van 2022 nog zou komen, maar niets blijkt nu minder waar.”

“De fiscale hervorming van Van Peteghem is een belastingverschuiving”

La Libre pakte dinsdag uit met een advies van de Hoge Raad van Financiën, waarin de contouren worden geschetst van een fiscale hervorming. “Het advies pleit ervoor om het aantal belastingschijven te verminderen om zo de belastingen minder snel te laten stijgen. Tot daar het goede nieuws”, vervolgt Vermeersch. “Het gaat immers niet om een belastingverlaging, maar om een belastingverschuiving. De kostprijs daarvoor zou worden gecompenseerd door een reeks maatregelen zoals de afschaffing van maaltijdcheques, het heffen van belastingen op gezinsbijslagen én zelfs, hou u vast, het verder verhogen van de btw van 21 procent naar 22 procent."

Voor Vlaams Belang kan er geen sprake zijn van een btw-verhoging en moet de totale fiscale druk naar beneden door minder en lagere aanslagvoeten. “De belastingen kunnen, mits een aantal randvoorwaarden, wel degelijk naar omlaag”, besluit Vermeersch. “Een slimme belastingverlaging betekent een zuurstofkuur voor onze economie. De belastingen verlagen is bij uitstek ook een sociale maatregel, die via een versterking van de koopkracht van de hardwerkende Vlamingen, economische groei stimuleert. Zo kunnen minder belastingen leiden tot meer inkomsten voor de staatskas. Het fiscale draagvlak vergroot bovendien opnieuw, net als de bereidheid om solidair te zijn.”