Nieuws
maandag, 18 mrt 2024

Vivaldi duwt werkenden in de armoede

Foto: iStock. Vivaldi duwt werkenden in de armoede

Maar liefst één op drie werkende ouders kan nauwelijks nog rondkomen. Een stijging ten opzichte van het jaar voordien. “Een gevolg van het wanbeleid van de Vivaldi-regering, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Hans Verreyt. “Ondanks alle beloftes slaagden ze er niet in de lasten op arbeid te verlagen, zodat we meer netto uit bruto kunnen halen. Ze bewezen opnieuw dat een sterke lastenverlaging op arbeid, die de mensen echt voelen, niet mogelijk is binnen België.”  

‘Werken meer doen lonen’ stond te lezen in ieder partijprogramma uit 2019. “Ook in dat van de vier Vlaamse Vivaldi-partijtjes. Toch faalden ze faliekant”, aldus Verreyt. “Naast alle andere mislukte hervormingen, kreeg deze regering met een Vlaamse minderheid ook geen belastinghervorming klaar. Het gevolg is dat maar liefst één op drie werkende ouders nauwelijks nog kan rondkomen.” Volgens het Kamerlid tonen de systeempartijen legislatuur na legislatuur aan dat een lastenverlaging op arbeid niet mogelijk is binnen België. “Ook nu legt elke partij dit weer op tafel, zonder af te willen stappen van hun failliete Belgicistische visie. Hoelang blijven we dit nog geloven?” 

“Een sterke lastenverlaging op arbeid is niet mogelijk is binnen België”

Ook in het cliënteel van de voedselbanken zagen we de afgelopen jaren een sterke toename van het aantal werkenden. Kamerlid Ellen Samyn klaagde dit alsmaar toenemend probleem voortdurend aan in de commissie Sociale Zaken. “Een gebrek aan effectieve maatregelen om de oorzaken van armoede aan te pakken - lage lonen en pensioenen, ontoereikende sociale voorzieningen en de import van armoede - hebben er voor gezorgd dat steeds meer Vlamingen de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen.”, stelt Samyn. 

Het Vlaams Belang legt een plan op tafel om de lasten op arbeid sterk te verlagen, zodat we meer netto uit bruto kunnen halen. “Binnen de huidige Belgische staatsstructuur is dit niet betaalbaar” besluit Verreyt. “Ofwel kiezen we voor hogere nettolonen, ofwel voor het krampachtig vasthouden aan de failliete Belgische staatsstructuur. Voor het Vlaams Belang is de keuze duidelijk.”