Persberichten
woensdag, 30 sep 2020

“Vivaldi gebruikt kinderen om grenspoorten verder open te beuken”

Vlaams Belang roept de congresgangers van Open Vld en CD&V op om deze avond tegen de Vivaldi-regeringsformatie te stemmen. “Iedereen met gezond verstand moet tegen deze regering van opengrenzen stemmen en zich tegen dit feitelijk opengrenzenbeleid verzetten”, aldus Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Want onder een humanitaire camouflage zet de regering de deur open voor een feitelijke politiek van open grenzen.
 
Een Vivaldi-regering zal zeker niet de broodnodige verstrenging van het asiel- en immigratiebeleid brengen, zo meent de partij. Met de regeringsdeelname van Groen – volgens het Vlaams Belang de parlementaire arm van de immigratielobby – zullen de grenzen verder open komen te staan, klinkt het. Een eerste indicatie daarvan bleek al toen men communiceerde dat ‘gezinnen met kinderen niet langer zullen opgesloten worden.Dat betekent dat men komaf maakt met de gesloten centra voor illegale gezinnen.

Vivaldi zet de immigratiesluizen nog verder open

Uitwijzing van illegale immigranten moet zo correct en humaan mogelijk gebeuren, vindt Vlaams Belang. De open terugkeerwoningen voor gezinnen zijn echter een totale mislukking en het blijft moeilijk om uitgewezen gezinnen te motiveren om terug te keren. Er is dan ook nood aan een stok achter de deur, zijnde gesloten woonunits, aangepast aan de (onderwijs)noden van gezinnen met minderjarige kinderen. Dat vergt een opsluiting in principe van korte duur

Zo’n terugkeercentra vergelijken met ‘gevangenissen waarin kinderen opgesloten worden’, is dan ook te kwader trouw en maakt misbruik van kinderen om de eigen politieke agenda door te drukken en de poorten van dit land verder open te beuken”, stelt Van Langenhove in een reactie. Een terugkeerbeleid is het sluitstuk van elke geloofwaardige migratiepolitiek. Gedwongen repatriëringen zullen hoe dan ook nodig blijven, ook voor gezinnen. Deze Vivaldi-coalitie wil dat echter verhinderen en gaat op die manier een aanzuigeffect creëren voor illegale immigratie vanuit alle windstreken.”
 
Het Vlaams Belang roept daarom de congresgangers van CD&V en Open Vld uitdrukkelijk op vanavond hun kans te grijpen en zich met hun tegenstem te verzetten tegen de vorming van een regering die de immigratiesluizen nog verder openzet.