Nieuws
vrijdag, 26 nov 2021

Vivaldi, of het Belgicistisch cynisme

De federale Vivaldi-regering is vandaag al begonnen aan de voorbereidingen van de vieringen naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van België. Dit voldongen feit zou “ons” in 2030 te beurt vallen. De manier waarop en de middelen waarmee dit moet gebeuren, zijn echter bijzonder cynisch. “Het verdient een feestje”, stelt PS-Staatssecretaris Thomas Dermine smakeloos. Kamerlid Pieter De Spiegeleer staat er perplex van.

Een feestje dus, en wat voor één! Een feestje waar de voornamelijk Vlaamse belastingbetaler 170 miljoen euro voor mag ophoesten. 170 miljoen voor slechts één luik van het feest. Het aperitief als het ware. “Een herdenking voor een onding als het zieltogende België dat aan een overgesubsidieerd Vlaams infuus blijft liggen is al pijnlijk, maar dat dit dan nog feestelijk gevierd moet worden, klinkt als een dansfeest bij de notaris na het overlijden van de overbejaarde grootmoeder”, stelt De Spiegeleer.

200 jaar Vlaamse onderdanigheid vieren, ook dat is Vivaldi

 Het toppunt van deze klucht is de locatie waar deze 170 miljoen euro belastinggeld aan besteed moet worden. Jawel: het Jubelpark, het park van Leopold II. De man voor wiens wandaden in Congo de Vlaming vier generaties later herstelbetalingen zou moeten voor betalen, volgens de vertegenwoordigers van diezelfde Vivaldi-regering.

Het Vlaams Belang is dus absoluut niet te spreken over deze zet en al zeker niet over de hap uit het budget van de Vlaming zijn portemonnee. In de beleidsnota van Dermine staat dat dit de achtergrond moet vormen voor een groots opgezette viering van 200 jaar België. “Wij stellen echter vast dat Vivaldi er zo in slaagt om België haar 200 jaar Vlaamse onderdanigheid te laten vieren”, stelt De Spiegeleer tot slot. Vivaldi doet echt van niets meer verbazen.”