Nieuws
vrijdag, 03 mei 2024

Vivaldi ondermijnt debat over herziening grondwetsartikelen

Foto: wikimedia commons. JGR&BXL. Vivaldi ondermijnt debat over herziening grondwetsartikelen

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondervroeg Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) over de lijst van grondwetsartikelen die men aan het einde van de legislatuur voor herziening vatbaar wil verklaren. “In het regeerakkoord had Vivaldi het over een democratisch debat hierover”, stelt Pas. “Maar zelfs als die lijst er vandaag, na veel ruzie, eindelijk zou komen, is zo’n debat niet meer mogelijk. De democratie mag duidelijk niet spelen.”

Het regeerakkoord omvatte tweeënhalve bladzijden over institutionele hervormingen. “Het ging om zeer beperkte ambities, die niet eens zijn uitgevoerd”, aldus Pas. “De deelstaten hebben bijvoorbeeld nog steeds geen eigen feestdag. En we hebben evenmin wetteksten zien verschijnen die voor homogene bevoegdheden inzake gezondheidszorg zouden zorgen.”

“Regeerakkoord was een vodje papier”

In de Kamer benadrukte het Kamerlid de passage in het regeerakkoord waarin het gaat over een voorlopige lijst van grondwetsartikelen die na een democratisch debat vervolledigd zou worden. “Die lijst is er nog steeds niet, en de commissie Grondwet, waar dat democratisch debat moet worden gevoerd, werd de voorbije weken tot tweemaal toe afgelast. Er is zelfs geen nieuwe vergadering meer gepland. En in de media vernemen we dat het kibbelkabinet Vivaldi er niet uitgeraakt”, aldus nog Pas. “Tijd voor een debat is er sowieso niet meer, dus als er al een lijstje komt, zullen de meerderheidspartijen dat, zoals steeds, kritiekloos goedkeuren.” Voor het Vlaams Belang moet de democratie ten volle spelen en is het niet aan de zeven regeringspartijtjes om te beslissen wat een volgende regering wel of vooral niet mag institutionaliseren.

Pas wou van De Croo ook concreet weten of hij, bij gebrek aan akkoord van de ministerraad, zelf het initiatief zou nemen om artikel 195, dat expliciet in het regeerakkoord staat en handelt over de herziening van de grondwet, ter ondertekening voor te leggen aan de Koning. “Door niet te antwoorden, bevestigde hij voor een zoveelste keer de dweil van de Wetstraat te zijn”, besluit Pas. “Hij mag dan wel beweren dat de grondwet geen vodje papier is, zijn regeerakkoord is dat zeker wel.”