Nieuws
dinsdag, 28 sep 2021

Vivaldi-partijen stemmen in het Europees Parlement tegen opvang in eigen regio

Het Vlaams Belang stuurde samen met de fractie Identiteit & Democratie (ID) van het Europees Parlement aan op een opvang in eigen regio van de Afghaanse vluchtelingen. De Vivaldi-partijen stemden echter het tegenovergestelde in een stemming deze week over een resolutie. Vlaanderen, en Europa bij uitbreiding, kreunen reeds jaren onder de aanhoudende vluchtelingenstromen,” licht Europarlementslid Filip De Man toe. “We zijn het OCMW van de wereld niet. Lidstaten kunnen dit niet meer trekken.”
“De resolutie stelt dat financiële en logistieke steun en steun op het gebied van capaciteitsopbouw voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen en migranten in de buurlanden, Europa niet ontdoet van haar plicht om vluchtelingen te aanvaarden,” vult De Man aan. “Opvang in eigen regio is nochtans de logische keuze. Het faciliteert de latere terugkeer, en is veel efficiënter qua besteding van middelen.”

“De Vivaldi-partijen geven niet om de burger”

"De EU trekt zo actief immigranten aan", vervolgt De Man. Deze open deur werd ook ingetrapt in het meest recente rapport van de Rekenkamer. Wij willen echter een halt toeroepen aan de talloze pull-factoren die de EU de derde wereld instuurt. Hiernaast dient de ontwikkelingshulp die aan landen geboden wordt, afhankelijk te zijn van samenwerking met de Unie op vlak van veiligheid en de strijd tegen illegale migratie. Niemand is gebaat met het uitschrijven van blanco cheques.”

“Dit alles zat vervat in ons amendement. Het feit dat de Vivaldi-partijen dit, op één onthouding van Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) na, wegstemmen, en kiezen voor de optie die expliciet voor een facilitering van vluchtelingenstromen pleit, toont duidelijk aan dat ze niet inzitten met de vele signalen van de burger,” besluit De Man. “Afspraak in 2024.”