Nieuws
woensdag, 07 feb 2024

Vivaldi weigert hoorzitting over gevangenisproblematiek

Foto: iStock. Vivaldi weigert hoorzitting over gevangenisproblematiek

De Vivaldi-partijen weigerden deze ochtend in de commissie Justitie om een hoorzitting over de actuele gevangenisproblematiek te organiseren. “Momenteel vinden als gevolg van de overbevolking in de gevangenissen overal in het land stakingen plaats”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Maar in het parlement wenst minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) zijn verantwoordelijk niet op te nemen.”

Van Tigchelt liet vandaag in de media verstaan begrip te hebben voor de vakbondsacties tegen de overbevolking in Vlaamse gevangenissen. Tezelfdertijd beklemtoonde hij dat ook korte gevangenisstraffen effectief uitgevoerd moeten worden. “Met dat laatste zijn we het volmondig eens. De overbevolking los je niet op door straffen niet uit te voeren”, aldus Dillen. “Zonder een effectieve uitvoering is er gewoonweg geen sprake van een rechtstaat. Het Vlaams Belang pleit er sinds jaar en dag voor dat iedere gevangenisstraf, ongeacht de grootte, wordt uitgevoerd. Het wordt tijd dat Vivaldi daar inderdaad eens werk van maakt, alleen al om de veiligheid van de burger zoveel mogelijk te waarborgen.”

“Van Tigchelt zegt begrip te hebben, maar doet niets aan het probleem”

“En het Vlaams Belang zegt ook al jaren dat het uitvoeren van iedere straf een ernstig capaciteitsprobleem met zich mee zal brengen”, gaat Dillen verder. “Maar daaraan is veel te weinig gehoor gegeven. Oude gevangenissen moesten bijvoorbeeld reeds lang gerenoveerd zijn.” Het is voor het Kamerlid duidelijk dat daar het schoentje knelt: “besluiteloosheid en politiek gepalaver hebben de rampzalige huidige situatie gecreëerd. En niet enkel wat de gevangenissen betreft, maar ook de drie beloofde forensisch psychiatrische centra. De regering zou daarvan in 2021 een prioriteit maken... Maar volgens de webstek van de Regie der Gebouwen zal het eerste zal centrum ten vroegste pas in 2028 worden geopend.”

“Renovaties gebeuren niet, en er wordt al zeker geen werk gemaakt om criminele vreemdelingen hun straffen in hun thuislanden te doen uitzitten”, merkt Dillen tot slot op. “De minister zegt dus begrip te hebben voor de cipiers, maar hij doet er niets aan om hun problemen te verhelpen en de oorzaak ervan, de overbevolking in de gevangenissen, aan te pakken. En vandaag weigerde Van Tigchelt zelfs discussies met de bonden hierover en stemde de meerderheid in de commissie Justitie een hoorzitting weg”