Nieuws
dinsdag, 27 jun 2023

Vivaldi weigert sociale dumping aan te pakken

Foto: iStock. Vivaldi weigert sociale dumping aan te pakken

Turkse en Bulgaarse bendes bedienen frauduleuze ondernemingen met illegale arbeidskrachten. Massa’s Bulgaren worden illegaal tewerkgesteld tegen schandalige loon- en arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd strijken frauduleuze bedrijven woekerwinsten op door de ontduiking van sociale bijdragen en het niet betalen van de wettelijke lonen. “Het Vlaams Belang roept de regering al jaren op extra controles in te voeren en diende hierover eerder al een voorstel van resolutie in”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. Maar Vivaldi weigert ook maar enige actie te ondernemen.”

Het Arbeidsauditoraat Gent ziet alsmaar driestere sociale dumping vanuit Oost-Europa. “Vanuit Gent bedienen Turkse en Bulgaarse bendes het hele land van illegale arbeidskrachten. Met regelmaat van de klok buiten ze Oost-Europeanen, vooral Bulgaren uit”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn. “Het is geen toeval dat Gent de draaischijf is van deze zwendel. De wantoestand in de geboortestad van paarsgroen, symboliseert het falende paarsgroene Vivaldi-beleid.”

“We hebben nood aan meer controles en strengere maatregelen.”

Naast de schrijnende situaties voor de illegale arbeidskrachten zelf, zijn ook onze mensen en onze bedrijven het slachtoffer. Zowel voor de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid, als voor de concurrentiekracht van onze bedrijven moet dringend een einde komen aan deze wantoestanden. “De overgrote meerderheid van onze bedrijven volgt de regels wel”, aldus Verreyt. “Maar door de rotte appels kunnen zij gewoonweg niet mee concurreren met de lage prijzen.” 

“Het Vlaams Belang wil sociale dumping aanpakken via meer controles en strengere maatregelen”, gaat Verreyt verder. “Allereerst pleit de partij voor de invoering van de ketenverantwoordelijkheid voor loon- en sociale zekerheidsschulden. Zo kunnen alle betrokken partijen verantwoordelijk gesteld worden. Daarnaast wil de partij een beperking van de detachering van arbeiders.” 

“Doordat Vivaldi weigert actie te ondernemen, blijft sociale dumping tierig woekeren in onze samenleving,” concludeert Verreyt. “Het Vlaams Belang herhaalt haar eis voor meer controles en strengere maatregelen om paal en perk te stellen aan deze onaanvaardbare wantoestanden.”