Nieuws
dinsdag, 08 feb 2022

Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering verspreidt woke extremisme

Vlaams Parlementslid Sam van Rooy uitte zijn afkeur in het Vlaams Parlement over de webstek van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering die verontrustende informatie bevat over dekolonisering. Organisaties en lokale besturen worden er aangezet om onder meer straatnamen te veranderen of - sterker nog - bekladde of bewust beschadigde beelden en monumenten in publieke ruimtes zo te behouden als een soort van bizar-linkse sensibilisering. Die webstek bestempelt het in brand gestoken en nadien door de overheid verplaatste standbeeld van Leopold II als een ‘best practice’”, zegt van Rooy. “Dit is puur links activisme en hoort niet thuis op een met belastinggeld gefinancierde overheidswebstek.”

Op de webstek van het Agentschap Integratie en Inburgering staat onder meer een Handreiking - Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte’. Lokale besturen kunnen er inspiratie halen om hun gemeente zogenaamd te dekoloniseren. Daarin wordt voorgesteld om bekladde of vernielde beelden in die beschadigde staat te laten om zo “de lading van een standbeeld duidelijk te maken aan voorbijgangers”. De website bevat daarbovenop informatie over koloniale verwijzingen in jouw gemeente waarbij op een kaart te zien is waar die verwijzingen, zoals gedenktekens, monumenten of straatnamen, zich bevinden. 

Links dekoloniseringsactivisme hoort niet thuis op een overheidswebsite van een Agentschap”

“Maar de vernieling van een standbeeld kan toch nooit een ‘best practice’ zijn op een overheidswebstek?”, stelde van Rooy kritisch. De daders worden zo immers de facto voorgesteld als antikoloniale helden die beloond worden. Het vernield Leopold II-beeld uit Ekeren werd namelijk vervolgens verplaatst naar het Middelheimmuseum. Hierover beweerde bevoegd minister Somers (Open Vld) dat het om onaanvaardbaar vandalisme’ gaat, maar de webstek van uw eigen Agentschap Integratie en Inburgering suggereert wel degelijk dat dit soort vandalisme kadert in rechtmatige antikoloniale activiteiten”, repliceerde van Rooy. “Op de koop toe verwijst de webstek naar een lijst van dekoloniseringshelden aangedragen door de zogenaamd antiracistische vzw Hand in Hand ter inspiratie voor nieuwe straten in jouw buurt. Dit lijkt wel een karikatuur geïnspireerd door Orwells 1984.”

Op die lijst staat onder meer Malcolm X, die het geweld niet schuwde, en zelfs Vo Nguyen Giap, de Vietnamese communistische leider verdacht van oorlogsmisdaden. Deze ‘dekoloniseringshelden zijn op zijn minst dubieuze figuren”, aldus nog van Rooy. “Deze webstek van de Vlaamse overheid heeft kennelijk tot doel om, nota bene met ons eigen belastinggeld, onze geschiedenis uit te wissen”, besloot van Rooy verontwaardigd. Hiertegen zullen we ons blijven verzetten!