Nieuws
donderdag, 07 jul 2022

Vlaams begrotingstekort 2,2 miljard “Regering moet uitgavendrift beteugelen”

In het Vlaams Parlement werd gisteren de begrotingsaanpassing voor 2022 goedgekeurd waarmee het tekort op 2,2 miljard euro werd gehouden. “Het Vlaams Belang kan een begroting die niet in evenwicht is en onze jongeren, de volgende generatie, met schulden overlaadt, onmogelijk goedkeuren”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch. “Wij vinden dat de Vlaamse regering haar uitgavendrift onder controle moet krijgen. Daarom hebben wij tegen deze aanpassing gestemd.”

Woensdag vond in het Vlaams Parlement de bespreking plaats van de begrotingscontrole voor dit jaar. Bij de opmaak ervan in september vorig jaar werd aanvankelijk uitgegaan van een tekort van 1,6 miljard euro, maar dit werd na drie maanden al opgetrokken naar 2,2 miljard. Hoewel door de inflatie de inkomsten van de overheid ook zijn toegenomen, is het de Vlaamse regering niet gelukt om het tekort dat tijdens de coronacrisis ontstaan is terug te dringen. Ministers die om extra budgetten vroegen vingen echter bot waardoor het tekort op 2,2 miljard euro gehouden werd en een nog forsere aanwas van de schuld vermeden werd.

“We voelen jammer genoeg nog steeds de naweeën van de coronacrisis, toen de Vlaamse regering massaal geld heeft moeten lenen in de strijd tegen het virus”, zegt Van dermeersch. “Bovendien heeft de oorlog in Oekraïne de opverende economie terug doen kraken. Niet alleen in Vlaanderen, maar in heel de wereld.”

“Na de strijd tegen de coronacrisis ging de uitgavendrift van de Vlaamse regering gewoon verder"

“Dat er voor de bestrijding van het coronavirus geld werd geleend om ondernemers te behoeden voor een faillissement, was niet meer dan logisch, daarom dat het Vlaams Belang dit toen ook voluit heeft gesteund”, aldus Van dermeersch. “Alleen is de uitgavendrift van de Vlaamse regering hierna gewoon verdergegaan. Het is daardoor dat het de regering, ondanks de toegenomen inkomsten omwille van inflatie, niet lukt om een begroting in evenwicht te krijgen.”

Volgens het Vlaams Belang had de Vlaamse regering tijdens de coronacrisis nieuwe initiatieven ’on hold’ moeten zetten. “Jammer genoeg heeft ze dit niet gedaan waardoor de begroting nu niet in evenwicht geraakt”, besluit Van dermeersch. “Al die uitgaven worden echter gefinancierd met lasten die de Vlamingen moeten dragen en schulden die de Vlamingen van morgen moeten afbetalen. Het is daarom essentieel dat het begrotingstekort zo snel mogelijk teruggedrongen wordt en onze economie robuuster wordt om toekomstige economische schokken te kunnen opvangen.”