Persberichten
woensdag, 27 jan 2021

Vlaams Belang betreurt dat zijn voorstel om straffen dierenmishandeling op te trekken weggestemd werd

Het Vlaams Belang betreurt dat zijn voorstel tot decreet inzake de verzwaring van de strafmaat voor dierenmishandeling niet werd goedgekeurd in de commissie Dierenwelzijn vandaag. Nochtans is het maatschappelijk draagvlak om dierenleed aan te pakken in Vlaanderen immens groot. De meerderheidspartijen laten uitschijnen dat ze dierenwelzijn hoog in het vaandel dragen, maar om de strafmaat dan ook effectief te verhogen trekken ze hun staart in. “In plaats van ons voorstel goed te keuren en zo dierenbeulen en dierenleed aan te pakken, krijgen alle dierenliefhebbers een slag in hun gezicht”, aldus Els Sterckx (Vlaams Belang).

Bij ernstige gevallen van dierenmishandeling heeft de onderzoeksrechter op dit moment niet de mogelijkheid om aanhoudingen te verrichten, doordat de strafmaat te laag is. De maximumstraf bedraagt momenteel 6 maanden, voor zover er geen sprake is van recidive. Het Vlaams Belang diende onder meer daarom dit voorstel van decreet in om de straffen op dierenmishandeling fors op te trekken. De strafmaat is in Vlaanderen nog steeds ondermaats in tegenstelling tot Wallonië en Brussel waar de strafmaat de voorbije jaren al wel gevoelig werd opgetrokken.

De moord op hondje Dribbel zorgde voor veel ophef in de media. Uit berichten blijkt helaas dat ernstige dierenmishandeling nog steeds schering en inslag is. Dierenliefhebbers zijn massaal vragende partij om die strafmaat te verhogen. “Minister Weyts (N-VA) en de meerderheidspartijen wimpelden ons voorstel weg door te verwijzen naar de opmaak van een nieuwe Vlaamse Codex inzake dierenwelzijn waarin strafmaten kunnen worden aangepast. Maar die codex zit nu nog maar in een voorbereidende fase. De opmaak van die codex kan geen bezwaar zijn dat de strafmaat nu al niet verhoogd kan worden”, reageert Sterckx.

“Ons decreet wil de strafmaat voor dierenmishandeling optrekken van 6 maanden naar 3 jaar gevangenisstraf”

Het Vlaams Belang wil met zijn voorstel de strafmaat voor dierenmishandeling vermeld in art. 35 van de Dierenwelzijnswet optrekken van 6 maanden gevangenisstraf naar 3 jaar. “Door deze aanpassing heeft een onderzoeksrechter de mogelijkheid om personen die inbreuken plegen tegen de dierenwelzijnswet, aan te houden”, vervolgt Sterckx. “Dat is nu dus niet mogelijk.” Ook wil het Vlaams Belang de maximale geldboetes en de strafmaten die op andere misdrijven tegen het dierenwelzijn die in de Dierenwelzijnswet vermeld zijn, gevoelig optrekken. “De huidige strafmaten beantwoorden immers allerminst nog aan het rechtvaardigheidsgevoel bij de bevolking die de voorbije decennia veel meer aandacht is gaan besteden aan dierenwelzijn. De rechterlijke macht beslist zelf hoe ze de wet zal toepassen, maar wij willen ze wel de middelen geven om dit op een correcte manier te doen”, aldus nog Sterckx.

Het Vlaams Belang betreurt dat zijn voorstel deze voormiddag weggestemd werd door de andere partijen. Minister Weyts gaf in de commissie vorige week weliswaar aan de strafverzwaring te willen opnemen in de Vlaamse Codex, maar gaf geen termijn wanneer deze daadwerkelijk in werking zal treden. “We kunnen niet wachten op deze Vlaamse codex, onze dieren verdienen beter”, besluit Sterckx.