Nieuws
vrijdag, 29 sep 2023

Vlaams Belang blijft ongerust over compensatie Ventilus

Het Vlaams Belang reageert met terughoudendheid op het akkoord tussen hoogspanningsnetbeheerder Elia en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) voor de verhoogde compensaties voor omwonenden van de geplande Ventilus-hoogspanningslijn. “Het is goed dat er eindelijk compensaties zijn”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. “Maar dit volstaat niet. Vooral de getroffen ondernemingen worden grotendeels genegeerd. Ook de omwonenden van de verzwaarde lijn tussen Izegem en Avelgem blijven in de kou staan.”

Er is eindelijk een akkoord over de verhoogde compensaties die een deel van de omwonenden van Ventilus kunnen krijgen. In dat akkoord worden de compensaties en de voorwaarden ervan vastgelegd voor omwonenden en bedrijven in de buurt. “Maar voor bedrijven worden gezondheidsrisico’s voor werknemers niet erkend”, zegt Ryheul. “Zij worden eigenlijk gewoon genegeerd. Zij kunnen namelijk enkel compensatie krijgen als het gaat over de commerciële impact of een dermate grote beperking op uitbreiding of uitbating dat de voortzetting van de activiteiten niet meer mogelijk is.”

“De omwonenden tussen Izegem en Avelgem blijven in de kou staan en ontvangen geen euro vergoeding”

Ryheul vraagt zich dus af of er werkelijk sprake is van ondernemingen die onder de regeling zullen vallen. “Ook voor visuele hinder kunnen we ons vragen stellen”, vervolgt het Vlaams Parlementslid. “Die reikt namelijk verder dan 200 meter.”

Er wordt bovendien enkel gesproken over plaatsen waar de zichthinder significant is en niet over de verzwaring van de lijnen. “Dat betekent dus dat de verzwaring tussen Izegem en Avelgem waar de lijnen enorm verzwaard worden er geen recht op compensatie is”, aldus nog Ryheul. “De omwonenden daar blijven in de kou staan en ontvangen geen euro vergoeding. Dat blijft voor ons onaanvaardbaar.” Het Vlaams Belang beklemtoont nogmaals dat het blijft pleiten voor een volledig ondergrondse Ventilus-hoogspanningslijn. “Dat dit de enige aanvaardbare oplossing”, besluit Ryheul. “We hopen op veel bezwaarschriften en dat die ook effectief gehoor krijgen.”