Persberichten
vrijdag, 31 mrt 2023

Vlaams Belang kant zich tegen Ventilus-beslissing Vlaamse regering

Het Vlaams Belang neemt kennis van het voorkeurtracé over Ventilus dat de Vlaamse regering vandaag heeft vastgelegd waarbij de lijn grotendeels bovengronds zou gaan en amper een tiental kilometer ondergronds. “Het Vlaams Belang heeft zich altijd al gekant tegen een bovengronds Ventilus-traject en zal dat dan ook blijven doen, reageert Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. Hoe men het ook draait of keert: er zullen nog steeds duizenden mensen in hun private of werksituatie getroffen worden.

De Vlaamse regering hakte vandaag de knoop door over haar voorkeurtracé over Ventilus, de hoogspanningslijn die dwars door West-Vlaanderen elektriciteit van de windmolens aan land moet brengen. Uit de communicatie van de Vlaamse regering blijkt dat er in totaal vijftien gemeenten geïmpacteerd zullen worden. 10 kilometer zou er ondergronds gerealiseerd worden. De rest bovengronds.

 “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de huidige beslissing het gevolg is van een partijpolitieke koehandel”

De Vlaamse regering stelt nu dat het aantal gezinnen dat in de buurt van de nieuwe lijn woont beperkt is. Het zou gaan om tachtig gezinnen. “De regering gaat er wel snel aan voorbij dat er in het bedrijventerrein van Izegem nog een duizendtal werknemers ook onder hoogspanningskabels zal moeten werken”, stelt Ryheul. “ Bovendien is er ook een veelvoud van gezinnen die in buurt van kabels leven die gevoelig versterkt zullen worden.”

Het Vlaams Belang blijft zich kanten tegen de beslissing van de Vlaamse regering. “Ik heb geen duidelijke verklaring gehoord voor de keuze om bepaalde trajecten al dan niet ondergronds te brengen”, zegt Ryheul. “De beslissing dreigt ook zware negatieve gevolgen te hebben voor het bedrijventerrein in Izegem. Ik kan me overigens niet van de indruk ontdoen dat de huidige beslissing het resultaat is van een partijpolitieke koehandel tussen de meerderheidspartijen.”

De partij waarschuwt tot slot dat de uitvoering van deze beslissing zeker zal verzanden in juridische procedures. “Door die procedureslag kan de gelijkstroomtechnologie de huidige beslissing zelfs achterhaald maken”, besluit Ryheul. “De regering zou beter alsnog werk maken van een degelijk onderzoek naar een ondergrondse oplossing in plaats van die zomaar van tafel te vegen.”