Nieuws
dinsdag, 28 sep 2021

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen Covid Safe Ticket Brussel

Het Vlaams Belang is als allerenige partij consequent in haar afwijzing van de pasjesmaatschappij in Brussel. “De geplande invoering op 1 oktober is verschoven naar ongeveer 15 oktober, het beleid is chaos”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “Het kan ook niet dat net in de wijken met een lage vaccinatiegraad het Covid Safe Ticket geen toepassing zal vinden.”

De Brusselse regering kan haar ontwerpordonnanties voor de invoering van het Covid Safe Ticket niet tijdig naar het parlement brengen omdat niet alle noodzakelijke adviezen binnen zijn. Het Brussels parlement kan dinsdag in commissie slechts één van de nodige ordonnanties bespreken zodat er donderdag in een speciale plenaire zitting van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geen totaalpakket ligt voor een eindstemming. Regeringspartij Défi stelt zich bovendien een aantal vragen rond het ganse opzet.

“Het ganse Coronabeleid in Brussel is een chaos, het ‘welles-nietesgedoe’ met het Covid safe Ticket komt daar nog boven op”, aldus Lootens-Stael. “Deze regering blijft over alles diep verdeeld en het beleid is er naar. Ook deze maatregel is zinloos en zal weer volledig haar doel missen.”

“Covid Safe Ticket zal niet afgedwongen worden in ‘multiculturele’ wijken”

“Het Covid Safe Ticket moet in Brussel de aandacht afleiden van een mislukt beleid”, vervolgt Lootens-Stael. “Het heeft geen enkel draagvlak en zal enkel sectoren treffen die het economisch moeilijk hebben terwijl de zwarte circuits in bepaalde wijken zullen floreren. Wij willen geen pasjesmaatschappij, laat dat duidelijk zijn.”

De Covid Safe Pas komt er omwille van de lage vaccinatiebereidheid bij wat is gaan heten ‘de moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen’, maar net in de ‘multiculturele’ wijken zal het systeem niet werken”, besluit Lootens-Stael. “Men zal in de politiezones West en Zuid heus geen agent posteren aan elke bar of theehuis. Deze maatregel is in ‘multicultureel’ Brussel gewoonweg niet af te dwingen en gaat enkel de tegenstellingen in de Brusselse samenleving vergroten. We hebben dat gezien bij de uitvaarten, waarbij de regering toegaf dat ze de grote samenscholingen bij bepaalde culturele groepen niet kon of wilde tegengaan.”