Nieuws
donderdag, 20 okt 2022

Vlaams Belang Brussel deelt stressballetjes uit tegen GoodMove

De Brusselse afdeling van het Vlaams Belang deelde deze ochtend stressballetjes uit aan de automobilisten die in de file stonden ter hoogte van het kruispunt tussen de Wetstraat en de Regentlaan. Op de balletjes staat te lezen “Good Move = No Move”. Sinds de invoering van het Brusselse gewestelijke circulatieplan GoodMove is er nog nooit zoveel file geweest, het is elke dag een georganiseerde chaos voor wie zich in de hoofdstad wil verplaatsen” zegt Dominiek Lootens-Stael, fractieleider voor het Vlaams Belang in het Brussels Parlement.

“Straten die vroeger rustig waren zijn plots drukke verkeersaders geworden. Waar men vroeger snel van A tot B kon rijden, wordt men nu verplicht om grote omwegen te maken, waardoor men met zijn voertuig langer in het verkeer staat dan nodig”, kaart ook afdelingsvoorzitter en senator Bob De Brabandere aan. “Onze handelaars die rekenen op een cliënteel dat met de wagen komt zijn gewoonweg niet meer te bereiken. In heel het gewest, ook op plaatsen waar dat geen enkel nut heeft, werd de zone 30 ingevoerd. Zelfs ziekenwagens en brandweerwagens geraken niet meer op een normale manier op hun bestemming.”

“Verblind door groene waanideeën en ideologische prietpraat speelt de Brusselse regering meet 'GoodMove' letterlijk met levens”

Vlaams Belang Brussel stelt vast dat leefbaarheidsproblemen, waaronder mobiliteit ook valt, geen prioriteiten zijn voor de machtspartijen. Zich verplaatsen in Brussel is nog nooit zo moeilijk geweest, en dat naast de alomtegenwoordige criminaliteit, vuiligheid en verloedering. “Het enige dat men wel gepresteerd heeft, is de al penibele verkeerssituatie in onze stad zo mogelijk nog te verergeren”, vervolgt De Brabandere. “Het zogeheten GoodMove-plan is uitgedraaid op een NoMove. Brussel stond stil en staat vandaag nog steeds stil, en dat zo mogelijk op meer plaatsen dan voorheen.”

“Voor het Vlaams Belang moet er aandacht zijn voor een mobiliteitsbeleid voor álle Brusselaars, of ze zich nu met de wagen, het openbaar vervoer, de fiets of te voet verplaatsen. Dit hebben we samengevat in een folder die ook binnenkort in alle Brusselse brievenbussen valt”, besluit Lootens-Stael. “Deze problematiek is te gevoelig om over te laten aan wereldvreemde Ecolo-ideologen”.