Persberichten
woensdag, 08 jul 2020

Vlaams Belang Brussel: “Falende coördinatie Gewest moet onder de loep”

Een bijzondere parlementscommissie moet het beheer van de coronacrisis door de Brusselse regering en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie onderzoeken. Het is nog niet duidelijk wat de exacte onderzoeksthema’s zullen zijn. De oppositie vreest voor haastwerk. Het Vlaams Belang wil niet alleen een degelijk onderzoek naar hetgeen er fout liep in de zorgsector maar wil ook de slechte gewestelijke coördinatie van de preventieve maatregelen aankaarten en hekelt de uitdeelpolitiek.

Ook in het Brussels parlement zijn meerderheid en oppositie het grondig oneens over de aanpak hoe lessen te trekken uit de voorbije maanden. De meerderheid stemde voor een voorstel voor een bijzondere commissie, geen volwaardige onderzoekscommissie. Welke thema’s men wil uitspitten en op welke termijn dat moet gebeuren, is nog niet volledig duidelijk. Dat wordt uiteindelijk vastgelegd op de plenaire zitting van vrijdag 17 juli. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een brede aanpak en wil dat men grondig analyseert en daarvoor de nodige tijd uittrekt.

Lootens-Stael (Vlaams Belang): “Onderzoek naar wat met Brussels Gewestregering misliep mag een haastwerk maar een grondige analyse"

“In de zorgsector liep het grondig fout, zelfs militairen moesten bijspringen omdat het personeel in sommige gevallen uit angst wegbleef. Weken heerste er chaos en er zijn vele onnodige slachtoffers gevallen", vertelt Brussel parlementslid Dominiek Lootens-Stael. “We willen echt een grondige analyse van wat daar gebeurd is, wie daar verantwoordelijk voor is en hoe dit in de toekomst kan vermeden worden, zonder haastwerk.” Maar volgens Lootens-Stael moet ook verder gekeken worden. “Ik wil ook dat nagegaan wordt hoe het zit met de mangelende coördinatie van het Gewest in de preventie. Vooral de rol van minister-president Rudi Vervoort (PS) moeten we nader bekijken. Hoe kan het dat burgemeesters allerlei eigen maatregelen namen en bijvoorbeeld niet toegestane manifestaties duldden? Mensen werden beboet omdat ze even uitbliezen op een bankje terwijl in sommige straten van enig respecteren van het samenscholingsverbod geen sprake was.”

“Maar ook de aanpak van de economische gevolgen moeten we onder de loep nemen”, vindt ook Brussels voorzitter van het Vlaams Belang, Bob De Brabandere. “In ons Gewest kwamen de economische maatregelen zeer traag op gang. En gisteren komt men met een herstelplan van 120 miljoen op de proppen. Wanneer we dat nader bekijken zien we vooral een uitdeelpolitiek zonder duurzaam effect. En dat voor een Gewest dat reeds aankijkt tegen een torenhoog tekort. Daarom hebben we een commissie nodig die echte analyses maakt waaruit we kunnen leren voor de toekomst.”