Persberichten
dinsdag, 05 mei 2020

Vlaams Belang Brussel klaagt gedoogbeleid lockdownregels aan

Het Vlaams Belang klaagt aan dat in bepaalde Brusselse wijken de maatregelen tegen de verspreiding van corona niet worden nageleefd. De politie zou volgens interne bronnen van de partij zelfs opdracht krijgen om niet te controleren en ook in Anderlecht, waar binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) eerder een zero-tolerantiebeleid afkondigde, escaleert de situatie opnieuw. Het gelijkheidsbeginsel wordt op deze manier geschonden, vindt het Vlaams Belang. De richtlijnen en wetten moeten overal op een gelijke manier worden toegepast en afgedwongen”, klinkt het.

Het is een publiek geheim dat de afstandsmaatregelen niet overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gerespecteerd. In Franstalige kranten werd er zelfs een hele opsomming gemaakt. Het Vlaams Belang vindt het echter helemaal wraakroepend dat agenten de opdracht zouden krijgen om in bepaalde wijken overtredingen oogluikend toe te staan omwille van ‘gevoeligheden’ rond de ramadan, het islamitische vasten. Bepaalde agenten - die anoniem wensen te blijven - contacteerden het Vlaams Belang met deze informatie. Fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) bracht deze situatie dinsdag onder de aandacht tijdens de videovergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement.

Lootens-Stael: “Vervoort verzaakt zijn verantwoordelijkheid om de politie van Brussel te steunen en te coördineren”

Bizar dat politiemensen ons contacteren en klagen dat ze richtlijnen krijgen van hun oversten om bepaalde wijken te mijden. Dit omwille van de gevoeligheden rond de ramadan, zo zei Lootens-Stael. In de zone Noord vragen oversten om op bepaalde momenten de 1,5-meter-regel niet op te volgen. In de zone Zuid wordt zelfs gevraagd de hele wijk Kuregem te mijden. De richtlijnen rond samenscholing en afstand houden, die in het ganse land streng worden opgevolgd en met zware boetes worden afgedwongen, lijken in bepaalde wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helemaal niet van tel te zijn. Dit is onduldbaar. Dit - allicht politiek - bevel stinkt naar cliëntelisme en corruptie.

Volgens het Vlaams Belang wekt dit gebruik ook grote ergernis en frustratie op bij de politiemensen op het terrein die zich niet gesteund voelen door gerecht en politiek. Meer nog, door een aantal politici van socialistische signatuur worden de politiemensen in de rug geschoten, besluit Lootens-Stael nog. “De politie die in moeilijke omstandigheden moet werken, moet worden gesteund door alle politici, door alle partijen. Het is spijtig dat enkel het Vlaams Belang luid en duidelijk achter de politiemensen op het terrein staat. Minister-president Rudi Vervoort (PS) wringt zich in allerlei bochten om maar geen coördinerende rol en verantwoordelijkheid op te nemen. De coördinatie van het veiligheidsbeleid is nochtans expliciet zijn bevoegdheid.