Persberichten
woensdag, 01 apr 2020

Vlaams Belang Brussel wil alle ouderen laten opbellen

Bejaarden hebben het tijdens deze coronacrisis zwaar te verduren. De Brusselse afdeling van het Vlaams Belang vraagt daarom extra aandacht voor thuiswonende ouderen. De partij wil dat de gewestelijke overheid een telefooncampagne op poten te zet.

Vandaag was er voor de Brusselse parlementsleden een videovergadering van de commissies Binnenlandse Zaken, Economie en Gezondheid. De regering gaf een overzicht van de getroffen maatregelen voor de parlementsleden. Het Vlaams Belang bleef echter “op de honger zitten”, klonk het. De partij had immers al bij aanvang van de coronacrisis aandacht gevraagd voor kwetsbare groepen zoals senioren en alleenstaanden. “Er blijft hier weinig beleid rond. Nochtans is het duidelijk dat onze ouderen het meest kwetsbaar zijn voor dit virus, zegt senator en Brussels Vlaams Belang-voorzitter Bob De Brabandere. Velen hebben geen familie en zitten met de lockdown zonder sociaal contact alleen thuis. De regering moet hier extra aandacht voor hebben.”

“Bel de mensen thuis op en vraag of alles in orde is”, vraagt Vlaams Belang Brussel

Tijdens de parlementaire videovergadering heeft het Vlaams Belang bij monde van fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael er dan ook op aangedrongen om vanwege de overheid een telefooncampagne op te starten. Via deze weg kan men de ouderen contacteren en nagaan of alles in orde is.

“In navolging van een aantal gemeenten in Vlaanderen, zouden we uit voorzorg onze senioren moeten contacteren met de vraag of er dringende noden zijn”, zo legt Lootens uit. “We moeten alles uit de kast halen om deze groep mensen - die het in normale tijden al moeilijk genoeg heeft en nu het nog zwaarder heeft - te ondersteunen en te beschermen. Deze actie zou moeten gecoördineerd worden door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en worden uitgevoerd door de gemeenten en de OCMW’s. Die entiteiten kunnen dan in onderlinge samenwerking de mensen boven een bepaalde leeftijd opbellen.”