Persberichten
vrijdag, 03 apr 2020

Vlaams Belang Brussel wil zoveel mogelijk illegalen in gesloten opvang stoppen

Terwijl in het ganse land alle coronamaatregelen door de politie strikt worden gecontroleerd en vele mensen binnen moeten blijven, is de situatie rond illegalen volgens het Vlaams Belang zeer onduidelijk en worden de verantwoordelijkheden heen en weer geschoven tussen Brussels gewest en federale regering. De partij eist daarom dat de federale overheid zo maximaal mogelijk gesloten opvang voor alle gekende en intercepteerbare illegalen organiseert. 

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van minister van Migratie Maggie De Block (Open Vld) haar gesloten centra voor illegalen grotendeels leeggemaakt en zelfs illegalen in Brussel gedumpt. In de Brusselse Noordwijk hangen zij op straat rond waar de politie dikwijls moet tussenkomen om het samenscholingsverbod te doen naleven. 

De Brusselse regering liet tevens weten dat zij de rekening betaalt van twee hotels waar deze illegalen terecht kunnen. Een organisatie staat in voor de exploitatie. Elke nacht wordt er zo'n 25 euro per persoon uitgetrokken. In totaal gaat het over 220 beschikbare plaatsen. Deze regeling komt bovenop de 350 plaatsen voorzien voor illegalen in het centrum Porte d'Ulysse in Haren.

Nu is het net de tijd om het probleem van de illegalen aan te pakken”

Het Vlaams Belang ziet deze situatie met “lede ogen aan” en eist van de federale overheid dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. “Migratieminister Maggie De Block (Open Vld) en haar DVZ moeten deze centra overnemen“, stelt senator Bob De Brabandere, voorzitter van het Brusselse Vlaams Belang. “Op het ogenblik dat  alle mogelijke middelen worden ingezet, overal controles worden gehouden en de grenzen streng worden gecontroleerd, is het mogelijk het probleem van de illegalen eindelijk efficiënt aan te pakken door hen zoveel mogelijk op te sporen, te registreren en op te vangen tot zij kunnen teruggebracht worden naar eigen land.”

Net als voor de asielcentra van Fedasil pleit het Vlaams Belang voor een striktere afscherming van deze opvangcentra voor illegalen. “De noodopvang betaald door het gewest is geen duurzame oplossing, vindt ook Brussels Parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). Hij vraagt om consequente maatregelen. Op een ogenblik waar woonzorgcentra afgesloten worden en mensen enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen mogen doen, is het onbegrijpelijk dat dit niet geldt voor illegalen en asielzoekers. De tijdelijke opvangcentra dienen dan ook te worden omgevormd tot gesloten opvangcentra onder federale controle.