Persberichten
woensdag, 15 jul 2020

Vlaams Belang: “Brussels onderzoek coronacrisis dreigt bijna even groot fiasco als crisis zelf te worden”

Deze week rondt ook het Brussels Parlement zijn werkzaamheden af. Donderdag beslist het nog over de commissie die moet onderzoeken wat er fout liep in de woonzorgcentra. “Om hieruit tijdig lessen te trekken en de nodige maatregelen toe te kunnen passen voor de herfst en een waarschijnlijke tweede golf, is dat hopeloos laat en dreigt dit een maat voor niks te worden”, zegt het Brusselse Vlaams Belang. 

In de Brusselse woonzorgcentra zijn meer dan 1.000 mensen gestorven, 70 procent procent van deze overlijdens is te wijten aan het coronavirus. Het absenteïsme onder personeelsleden was zodanig hoog dat Defensie moest worden ingeschakeld. In het rapport van Artsen Zonder Grenzen waren verschrikkelijke en mensonterende dingen te lezen. Nergens was er zoveel oversterfte als in Brussel. Volgens het Vlaams Belang was dit alles geen toeval en is er in Brussel verhoudingsgewijs veel meer fout gelopen dan elders. Het onderzoeken waard dus, meent de partij. Ook Collegelid Alain Maron (Ecolo) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor de tweetalige woonzorgcentra, gaf zelf toe dat er onaanvaardbare fouten werden gemaakt.

Lootens-Stael (Vlaams Belang): “Gaan ze wachten tot volgend jaar met de conclusies van die commissie?”

Het Brussels Parlement moet echter nog steeds beslissen of er een bijzondere commissie komt over deze gezondheidscrisis, welke vorm die moet aannemen en wanneer die haar werk gaat uitvoeren. Het enige wat reeds is beslist, tot ontsteltenis van het Vlaams Belang, is dat er geen volwaardige onderzoekscommissie wordt aangesteld. In het Vlaams Parlement daarentegen wordt volgende week al een rapport verwacht van hun bijzondere commissie.

“Wat het Brussels parlement betreft mogen we misschien een rapport verwachten tegen het eind van het jaar, wat veel te laat is”, oppert Brussels fractieleider van Vlaams Belang, Dominiek Lootens-Stael. En sommige partijen willen nog langer de tijd nemen. We moeten in september direct kunnen starten met een bijzondere commissie die indien nodig kan worden omgevormd tot een echte onderzoekscommissie en die na zes weken al een eerste rapport aflevert over de gezondheidsaspecten.”

Maar ook de andere thema’s moeten aan bod komen”, vervolledigt Lootens-Stael. “De laattijdige en aarzelende economische maatregelen, de kakofonie op het vlak van handhaving van het verbod op samenscholingen, het geweld tegen de politie, de maskersoap en zo verder. Daarvoor moeten we de nodige tijd uittrekken. Maar prioritair is het op orde krijgen van de toestand binnen Iriscare. Als we in oktober geen degelijk plan hebben voor die woonzorgcentra wordt deze hele oefening een bijna even groot fiasco als de coronacrisis zelf.