Persberichten
woensdag, 02 aug 2023

Vlaams Belang dient initiatief in om Europees Economisch en Sociaal Comité af te schaffen

In het Europees Parlement werd een voorstel van resolutie ingediend om het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) af te schaffen. Het EESC is een raadgevend orgaan van de Europese Unie.  “Het gaat om één van de oudste en tegelijk ook meest nutteloze Europese instellingen”, zegt Europees Parlementslid en initiatiefnemer Filip De Man (Vlaams Belang). 

In de resolutie worden de Europese Commissie, de Raad en de lidstaten opgeroepen om het EESC af te schaffen. “Het mag eigenlijk verbazen dat het EESC niet al eerder afgeschaft is”, aldus De Man. “Elk jaar soupeert deze instelling met 700 hoogopgeleide werknemers 150 miljoen euro op. Voor dat bedrag publiceren deze experts rapporten met een doorgaans linkse inslag, aan een kostprijs van meer dan een miljoen euro per stuk. Niemand vraagt om deze verslagen en niemand leest ze.”

Het EESC kan ook bogen op een indrukwekkend palmares van financieel wanbeheer, intimidatie, pesterijen en een verwerpelijke managementstijl. “Deze beschrijving komt rechtstreeks uit het kwijtingsverslag”, aldus De Man. “Jaar na jaar wordt de kwijting van het EESC uitgesteld en zelfs het Europees Rekenhof stelt dat de problemen binnen het EESC een goed beheer van de financiële middelen van de Europese Unie in de weg staan”.

“Niemand vraagt om de verslagen van de EESC en niemand leest ze”

De problematische situatie van deze instelling is ook anderen in het Europees Parlement niet ontgaan. Tomáš Zdechovský, Europees parlementslid voor de Europese Volkspartij (EVP) stelde onomwonden dat het EESC een “doelloos zombieagentschap” is. Volgens Derk Jan Eppink, voormalig Europees parlementslid van de Conservatieve fractie ECR, “vraagt niemand zich ooit af wat dat agentschap uitvoert en waar het dan wel goed voor is”. 

“Het is dan ook opmerkelijk dat noch de EVP waar cd&v deel van uitmaakt, noch de ECR waar N-VA toe behoort ooit een initiatief genomen hebben om een einde te maken aan deze verkwisting van belastinggeld”, besluit De Man. “Nu dit initiatief er wel is, hebben deze partijen geweigerd onze resolutie te steunen. Nochtans zou dat de enige juiste beslissing zijn. Een in vele opzichten problematische Europese instelling waarvan de voorzitter zelf zegt dat die niet meer is dan “een soort meta-netwerk”, hoort meteen afgeschaft te worden.”