Persberichten
donderdag, 10 dec 2020

Vlaams Belang dient motie in: "Zorgpersoneel moet beloofde loonsverhoging krijgen”

In een vandaag ingediende motie roept het Vlaams Belang de regering op dringend maatregelen te nemen zodat elk personeelslid in de Vlaamse zorgsector effectief en zo snel mogelijk de beloofde loonsverhoging ontvangt. Momenteel heerst in de publieke sector ongerustheid ter zake. De regering kondigde op 24 november aan dat al het zorgpersoneel in januari zijn loonsverhoging al op zijn rekening zou zien staan, maar dit bleek helaas voorbarig”, aldus Vlaams Parlementslid en indiener Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

Na lang onderhandelen en onder toenemende druk kondigden Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op 24 november het ontwerp van zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) aan waarbij een budget van 577 miljoen euro zou worden vrijgemaakt voor onder meer een koopkrachtverhoging voor het zorgpersoneel. “Er komt vanaf 1 januari een gemiddelde koopkrachtverhoging van 6 procent voor alle personeelsleden in de woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven beschut wonen en multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg", klonk het toen bij de minister-president.

Groot deel van zorgpersoneel zal in januari nog geen opslag krijgen

De uitspraken bleken echter voorbarig. In de praktijk zal een groot deel van het zorgpersoneel in januari allicht helemaal nog geen opslag ontvangen. Het akkoord baseert zich immers op de uitrol van IFIC, een nieuw systeem van functieclassificatie en verloning vanaf 2021. De ontwikkeling van IFIC staat al ver in de private sectoren, maar moet nog beginnen in de publieke sector. In januari zal men daar zeker niet klaar mee zijn. Bovendien gebeurt het overstappen naar IFIC op vrijwillige basis. Deze informatie sijpelde de voorbije weken ook al door bij het zorgpersoneel zelf, wat inmiddels ook al de algemeen directeurs van openbare zorgvoorzieningen in de pen deed kruipen om hun bezorgdheid te uiten. Via een interpellatie deze week dinsdag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement kaartte Vlaamse volksvertegenwoordiger Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) de bezorgdheden aan bij minister van Welzijn Wouter Beke, waarbij hij ook garanties vroeg dat niemand van het zorgpersoneel uit de boot zou vallen.

De minister erkende het probleem, maar stelde dat “alle partners er alles aan doen om zo snel mogelijk duidelijk te maken welke waardering elk personeelslid kan verwachten vanaf 1 januari 2021”. Wanneer IFIC nog niet zou kunnen worden ingevoerd, zou er moeten gekeken worden naar een alternatief. Hij verwees daarbij naar bijkomend overleg tussen de regering, de werkgevers en de werknemers. “We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op elke loonbrief zichtbaar te maken”, klonk het nog bij de minister. Dit zou allicht nog niet lukken in januari, maar desnoods zou de toekenning retroactief gebeuren.

Het Vlaams Belang wil daarom dat de regering effectief garandeert dat geen enkel zorgpersoneelslid uit de boot valt bij het toekennen van de waardering, iedereen daarbij duidelijkheid biedt over de te verwachten loonsverhoging en bovendien ook duidelijk communiceert over de timing”, reageert De Reuse resoluut. Om die eisen aan de regering voor te leggen diende het Vlaams Belang vandaag in het Vlaams Parlement een motie in.