Persberichten
dinsdag, 26 mei 2020

Vlaams Belang dient Resolutie in om afbraak van vrijheid en democratie in Hongkong streng te veroordelen

Vorige week raakte bekend dat de communistische regering in China zinnens is om een ‘nationale veiligheidswet’ op te leggen aan Hongkong. Dat zou het einde betekenen van de relatieve vrijheid van de ‘Speciale bestuurlijke regio’ Hongkong. Het Vlaams Belang toont zich bijzonder verontrust, en dient in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie in.

In een interview met de Chinese staatstelevisie stelde de commandant van het garnizoen van het Chinese Volksbevrijdingsleger in Hongkong dan weer dat het Chinese leger klaarstaat om de “nationale veiligheid te beschermen” – lees: Hongkong te bezetten.  Het Vlaams Belang is bijzonder verontrust over de verdere afbouw van de democratie, vrijheid en mensenrechten in Hongkong. Deze week worden in Hongkong nieuwe manifestaties verwacht nu er gedebatteerd wordt over een wet die het beledigen van het Chinese volkslied strafbaar zou maken. De Vlaams-nationalistische partij diende deze week in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een Resolutie in, om het overheidsgeweld en de schendingen van de mensenrechten in Hongkong streng te veroordelen.

Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier, die het initiatief nam: “We mogen niet langer blind zijn voor de afbraak van de democratie en de terreur tegen de burgerbevolking door het communistische regime in Peking. Ik dring er bij de regering dan ook op aan om de voortdurende en toenemende inmenging van China in interne aangelegenheden van Hongkong krachtig te veroordelen.” In de Resolutie wordt ook nog gevraagd er bij de EU op aan te dringen om China de toegang te ontzeggen tot technologieën die worden gebruikt om de grondrechten van de burgers te schenden.