Persberichten
woensdag, 04 okt 2023

Vlaams Belang dient resolutie in om persvrijheid in Vlaanderen te beschermen tegen censuur

Het Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement met hoogdringendheid een voorstel van resolutie in over de bescherming van de persvrijheid in Vlaanderen tegen censuur. Dat kondigde Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) aan bij aanvang van de plenaire vergadering. De aanleiding is het publicatieverbod dat door een rechter werd opgelegd op vraag van Vlaams Parlementslid Conner Rousseau (Vooruit). “Preventieve censuur is door de grondwet verboden”, zegt Janssens. “We mogen dit niet zomaar laten passeren en roepen alle partijen op dit fel te veroordelen.”

Op 2 september vond er een incident plaats in Sint-Niklaas tussen de politie en Rousseau. Daarbij zou die laatste zich racistisch hebben uitgelaten. Er werd een proces-verbaal opgesteld waarover de redacties van HLN en VTM Nieuws wouden berichten. Rousseau stapte echter naar de rechter en die stond zonder inspraak of tegenspraak van de betrokken redacties een publicatieverbod toe. “Zo goed als alle specialisten zijn het erover eens: dit is censuur”, zegt Janssens. “Dit gaat lijnrecht in tegen de grondwet en de fundamentele rechten en vrijheden waar onze samenleving op berust.”

“We mogen dit niet zomaar laten passeren”

“Persvrijheid is een van de belangrijkste pijlers waarop onze democratische samenleving gestoeld is”, zegt ook Vlaams Parlementslid en hoofdindiener van de resolutie Klaas Slootmans (Vlaams Belang). “We mogen dit niet zomaar laten passeren. Politici, en zeker parlementsleden, hebben een voorbeeldfunctie. Dat deze censuur er bovendien op vraag van een partijvoorzitter kwam, maakt het nog verontrustender.”

Het Vlaams Belang trekt daarom aan de alarmbel en vraagt in haar voorstel van resolutie een duidelijke veroordeling van censuur en de schending van de persvrijheid door een Vlaams Parlementslid en partijvoorzitter. In de resolutie wordt gevraagd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement Liesbeth Homans (N-VA) om deze bezorgdheden over te maken aan alle Vlaamse politieke partijen en aan de Vlaamse regering om het respect voor de persvrijheid “in woord en daad uit te dragen”.