Persberichten
woensdag, 31 mei 2023

Vlaams Belang dient voorstel in om aantal Kamerleden drastisch te verminderen

Foto: wikimedia commons. Davidh820.Vlaams Belang dient voorstel in om aantal Kamerleden drastisch te verminderen

Het Vlaams Belang dient een voorstel tot grondwetswijziging in dat het mogelijk moet maken om het aantal Kamerleden drastisch te reduceren. Volgens de partij zijn er te veel parlementsleden in het land. We doen dit in afwachting van een definitieve ordelijke opdeling van België en van het opdoeken van de Kamer en de Senaat, zegt Kamerlid Joris De Vriendt (Vlaams Belang). Het Vlaams Belang wil ook de verdeling van de Kamerzetels tussen Vlaamse en Franstalige partijen democratischer laten verlopen. 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt sinds 1995 honderdvijftig leden. Op een bevolking van iets minder dan 11,59 miljoen inwoners betekent dit één federaal parlementslid per 77.000 inwoners. “Dat is een pak meer dan in onze buurlanden”, zo berekende De Vriendt.

De Franse Assemblée nationale bestaat uit 577 leden, voor een bevolking van 67,75 miljoen – of één parlementslid per 117.000 inwoners. De Nederlandse Tweede Kamer telt net zoals het Belgische federale parlement 150 leden, maar dan voor een bevolking van 17,53 miljoen Nederlanders, of net zoals in Frankrijk één parlementslid per 117.000 inwoners. De Duitse Bundestag tenslotte telt 736 leden die 83,20 miljoen Duitsers vertegenwoordigen: één parlementslid per 113.000 inwoners.

Onze buurlanden doen het dus allen met ongeveer één parlementslid per 115.000 inwoners. “Voor België zou dit betekenen dat het aantal Kamerleden zou worden teruggebracht tot 101 leden”, aldus De Vriendt. “Een reductie in het aantal Kamerleden zal gunstige effecten hebben op zowel de kwaliteit van het parlementaire werk, als op de overheidsfinanciën.” Het Kamerlid wijst erop dat in tijden van budgettaire krapte het de plicht van de overheid is om waar mogelijk te besparen op het al te grote overheidsapparaat. “Zeker na de overdracht van heel wat bevoegdheden naar de gewesten is zo’n afbouw te verantwoorden.”

“België is manke democratie waar niet iedere stem evenveel waard is”

Daarnaast stelt het Vlaams Belang ook voor om de verdeling van Kamerzetels tussen Vlaamse en Franstalige partijen democratischer te laten verlopen.  “België is een manke democratie waar niet iedere stem evenveel waard is. Zo hebben de politieke partijen bezuiden de taalgrens opvallend minder stemmen nodig om een federale Kamerzetel in de wacht te slepen” aldus De Vriendt.

Bij de federale verkiezingen in  2019 kreeg de PS in totaal 641.623 stemmen, en krijgt daar 20 zetels voor in de Kamer. Vlaams Belang, dat 810.177 kiezers kon bekoren, 170.000 méér dus dan de PS, krijgt in ruil net twee zetels mínder: 18.

“Het feit dat het aantal zetels per kieskring wordt verdeeld volgens de totale bevolking, en niet volgens het aantal mensen dat mag stemmen, zorgt voor deze enorme scheeftrekking”, gaat De Vriendt verder. 

Zowel het aantal Kamerleden als de berekening van de zogenaamde ‘federale kiesdeler’ wordt geregeld in artikel 63 van de Grondwet. Het Vlaams Belang dient nu een voorstel in om dit Grondwetsartikel voor herziening vatbaar te verklaren. Dat is noodzakelijk om het volgende legislatuur te kunnen aanpassen.