Persberichten
vrijdag, 15 jan 2021

Vlaams Belang dient voorstel in om UNIA op te doeken

Voor het Vlaams Belang is de maat meer dan vol. UNIA gedraagt zich meer en meer als gedachtenpolitie en uitzonderingsrechtbank. Dat mocht de vorige weken nog eens blijken. Zo diende de VZW Moeders voor Moeders haar neutraliteit op te geven, en werd een evenement waarop blanken en hetero’s niet welkom waren, omschreven als ‘safe space’. De Vlaams-nationalistische partij dient in de Kamer dan ook een voorstel in om Unia op te doeken.

Unia is geen neutrale instelling. Dat is de conclusie van het Vlaams Belang nadat in de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen in de Kamer eerder deze week het jaarverslag van Unia werd voorgesteld. “Unia is niet enkel een overbodige, maar ook een schadelijke instelling”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Dat bewijst ze door slag om slinger politieke uitspraken te doen en waardeoordelen te vellen, dit steevast in het voordeel van immigratie en in het nadeel van adequate integratie.”

“Het jaarlijks miljoenen euro’s kostende UNIA is duidelijk geen objectief Gelijkekansencentrum en ook nooit geweest”

UNIA heeft overduidelijk weinig problemen met het verdedigen van het racisme vanuit islamitische en allochtone hoek, en gedraagt zich louter als een soort van gedachtenpolitie die de vrije meningsuiting aan banden wil leggen, klinkt het verder.

“In dit land bestaat er reeds een heel arsenaal aan wetgeving tegen discriminatie en racisme. Het is aan de rechters om te oordelen en te bestraffen. We hebben daarbij echt geen behoefte aan een gesubsidieerde overheidsinstelling die zich als uitzonderings- en inquisitierechtbank opwerpt”, besluit Pas. “Unia heeft daarenboven geen enkele nuttige bijdrage geleverd tot de integratie, maar heeft enkel maar voedsel gegeven aan de nefaste slachtoffercultus in allochtone kringen.”

Het Vlaams Belang diende daarom in de Kamer een voorstel in om UNIA volledig op te doeken. Het is nu aan de andere partijen om duidelijk kleur te bekennen.