Persberichten
woensdag, 08 mrt 2023

Vlaams Belang dient voorstel van decreet in voor boerkiniverbod

Het Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet in om het dragen van een boerkini te verbieden aan de kust en in zwemwaters en zwembaden. Een boerkini wordt door sommige islamitische vrouwen gedragen om het hele lichaam te bedekken, met uitzondering van het gelaat. “Het is een soort van boerka die vrouwen volgens de islamitische voorschriften moeten dragen als ze zich publiekelijk in het water willen begeven”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang). “Het is een symbool van onderdrukking dat bovendien vaak onder dwang wordt gedragen.”

De boerkini duikt de afgelopen jaren steeds meer op aan de Vlaamse kust en in zwembaden. Islamitische regels schrijven dan ook voor dat het lichaam van de vrouw zo veel mogelijk bedekt moet worden. Volgens het Vlaams Belang is de boerkini een symbool van onderdrukking gelijkaardig aan de boerka. “Een boerkini wordt zeker niet altijd vrijwillig door vrouwen gedragen en bestendigt op een heel publiekelijke manier de islamitische idee dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen”, zegt Van dermeersch. “Het regelmatig opduiken van boerkini’s op publieke plaatsen kan snel leiden tot groepsdruk op andere moslimvrouwen om zich ook volledig te bedekken. Het zorgt bovendien voor een erg zichtbare segregatie tussen moslims en niet-moslims en dat werkt de integratie allesbehalve in de hand.”

“Geen enkel zwembad zou het dragen van een soort overall toestaan, het is enkel omdat er druk wordt uitgeoefend vanuit islamitisch-religieuze hoek dat er debat over de boerkini wordt gevoerd”

De partij wijst er ook op dat voor wat zwembaden betreft ook hygiënische redenen mee in overweging moeten worden genomen. “Geen enkel zwembad zou het dragen van een soort overall toestaan”, vervolgt het Vlaams Parlementslid. “Het is enkel omdat er druk wordt uitgeoefend vanuit islamitisch-religieuze hoek dat er überhaupt debat over wordt gevoerd. Het valt ook niet te verdedigen dat lichaamsbedekkende kledij in bijvoorbeeld zwembaden enkel gedragen zou mogen worden omwille van religieuze redenen.” 

Momenteel bestaat er geen overkoepelende Vlaamse regelgeving over de boerkini. Dat leidde al tot juridische geschillen in verschillende publieke zwembaden. Het Vlaams Belang dient daarom een voorstel van decreet in om het dragen van een boerkini te verbieden aan de Vlaamse kust, in zwemwaters en zwembaden. Wie het verbod niet naleeft, zal geconfronteerd worden met een administratieve boete, alsook personen die - bijvoorbeeld vanuit een religieuze gezagspositie - vrouwen aanmanen een boerkini te dragen. “We hebben dringend nood aan een eenduidige regeling op Vlaams niveau”, besluit Van dermeersch. “We moeten vrouwen en kinderen beschermen tegen de invloed van de fundamentalistische islam.”