Persberichten
dinsdag, 14 feb 2023

Vlaams Belang dient voorstel van resolutie in voor een vrijwilligerskorps

Foto: Wikimedia commons. Ministerie van Defensie. Vlaams Belang dient voorstel in voor een vrijwilligerskorps

Reeds jaren hebben verschillende hulpverleningszones te kampen met een structureel personeelstekort en een gebrek aan middelen. “De hulpverleningsdiensten ondervinden vooral problemen met het vinden van geschikte vrijwilligers”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “We willen dat de federale regering de mogelijkheid van een vrijwilligerskorps onderzoekt en daarnaast eventuele buitenlandse initiatieven en de toepasbaarheid hiervan in dit land analyseert. Het Vlaams Belang dient daartoe een voorstel van resolutie in.”

De afgelopen jaren werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers meermaals aangedrongen om het crisisbeheer in het algemeen te evalueren en te optimaliseren, en ook om een duidelijke langetermijnvisie voor de brandweer en de civiele veiligheid in het bijzonder uit te werken. “De crisissen van de laatste jaren lieten immers duidelijk zien dat wij niet in staat zijn om deze het hoofd te bieden”, aldus Depoortere. “Verschillende pijnpunten werden telkens opnieuw blootgelegd: geen voorbereiding, geen communicatie en geen coördinatie.” Voor het Vlaams Belang dringt een grondige herstructurering zich dan ook op.

“Het vrijwilligerskorps is een prima aanvulling op het huidige, slecht geleide crisisbeheer”

“Als burgemeester van de gemeente Lubbeek lanceerde Theo Francken (N-VA) in 2022 in het weekblad Knack het idee van een vrijwilligerskorps ter ondersteuning van de politie- en brandweerdiensten in crisissituaties. Het zou dan ingezet worden voor het vullen van zandzakken, het uitdelen van water en het beantwoorden van oproepen”, vervolgt Depoortere. “Dit idee is op het eerste gezicht interessant, maar roept verscheidene vragen op. Zo bijvoorbeeld rond de opleiding, de rekrutering, de taken, het statuut, de verzekering en de plaats van dit vrijwilligerskorps in het crisisbeheer.”

Het Vlaams Belang wil een overkoepelende langetermijnvisie zodat losse initiatieven worden vermeden. “Het vrijwilligerskorps is een prima idee als aanvulling op het huidige, slecht geleide crisisbeheer”, besluit Depoortere. “Maar het moet worden ingebed in een duidelijke strategie rond crisisbeheer, zodat iedereen onmiddellijk weet hoe, waar, wanneer en onder wiens leiding dit korps kan worden ingezet.”