Persberichten
vrijdag, 13 dec 2019

Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om drie kerncentrales langer open te houden

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Vlaams Belang een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken om te voorzien in een levensduurverlenging van de kerncentrales in dit land, en dat het mogelijk moet maken om nieuwe centrales te bouwen die werken met de nieuwste innovatieve technieken zoals laagverrijkte splijtstoffen en thorium.

Vlaams Belang Volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel: “Het Vlaams Belang is van mening dat de piste rond het openhouden van 3 kerncentrales – die overigens geheel CO2-neutraal zijn – de enige valabele en haalbare oplossing is die vandaag op tafel ligt. De compenserende federale maatregelen met onder meer het realiseren van 4 GW off-shore projecten tegen 2030 zijn onvoldoende om onze afhankelijkheid van de import van energie uit het buitenland te vermijden. Naar schatting bedraagt onze importafhankelijkheid 38% in 2025 indien de voorziene ontmanteling van alle kerncentrales voorzien blijft zoals in de huidige wetgeving. Dit zou ruim een derde betekenen van alle energienoden in België.

Concreet stelt het Vlaams Belang voor om de centrale van Tihange 1 open te houden tot oktober 2035, en de centrales Doel 4 en Tihange 3 tot 2045.

De hypothese rond het verlengen van de levensduur van kerncentrales wordt alvast ondersteund door prof. Jean Pascal Van Ypersele die recentelijk in een interview nog stelde dat kerncentrales best langer openblijven. In een interview op 3 december 2019 stelde vice-premier Alexander De Croo dan weer dat het openhouden van enkele kerncentrales tot de mogelijkheden moet behoren. Eind mei van dit jaar publiceerde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs een rapport over de belangrijke rol voor kernenergie in de energietransitie. De conclusies van het rapport zijn zeer duidelijk: als we kernenergie niet behouden en verder ontwikkelen, wordt het vrijwel onmogelijk en zeer duur om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Indien men in België beslist om de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe kerncentrales toe te laten, zouden we lang niet de enige zijn met deze visie. Het Vlaams Belang verwijst in dit verband naar Frankrijk waar men in de toekomst 50% van de energiebehoefte wil blijven halen uit kerncentrales en waar momenteel een onderzoek lopende is naar 6 nieuw op te richten centrales.