Persberichten
dinsdag, 28 feb 2023

Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om recht op zelfverdediging uit te breiden

Het Vlaams Belang zal een wetsvoorstel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers indienen om het recht op zelfverdediging uit te breiden naar privébezit. Kamerleden Katleen Bury en Marijke Dillen verwijzen daarbij onder meer naar de uitbater van een superette in Houthalen-Helchteren die momenteel in de cel verblijft omdat hij zijn winkel verdedigde tegen een indringer die daardoor om het leven kwam. De partij pleit bovendien voor de invoering van de schulduitsluitingsgrond ‘noodweerexces’, waardoor de overschrijding van de grenzen van de wettige verdediging onder bepaalde voorwaarden niet meer zal bestraft worden.

Afgelopen weekeinde kwam de uitbater van een superette in Houthalen-Helchteren ‘s nachts oog in oog te staan met een indringer. Het kwam tot een confrontatie waarbij de indringer om het leven kwam. De uitbater zit momenteel in de cel op verdenking van doodslag. “Het enige wat de uitbater in kwestie deed was zijn zaak beschermen tegen een nachtelijke indringer. Het recht op wettige (zelf)verdediging wordt vandaag in België beperkt waardoor het voorval dit weekeinde er hoogstwaarschijnlijk niet zal kunnen onder gekwalificeerd worden”, zegt Bury. 

“Men kan bezwaarlijk van een handelaar verwachten dat hij zijn winkel laat leegroven”

“Een grove onrechtvaardigheid”, volgens het Vlaams Belang. De partij dient daarom een wetsvoorstel in om het recht op zelfverdediging uit te breiden naar privébezit. Momenteel wordt het recht op (zelf)verdediging beperkt, in die zin dat het enkel betrekking heeft op personen. “Men kan bezwaarlijk van een handelaar verwachten dat hij zijn winkel laat leegroven”, vervolgt Bury. “We willen daarom dat wettige zelfverdediging ook wordt uitgebreid naar het beschermen van privébezit.”

“Daarnaast willen we nog een stap verder gaan”, vult Dillen aan. “Elk weldenkend mens begrijpt dat wanneer een slachtoffer geconfronteerd wordt met een acute situatie, het niet evident is om een rationele afweging te maken van wat onder noodzakelijke verdediging dient te worden verstaan. Rekening houdend met de emotie van angst, vrees, radeloosheid, blinde woede en paniek die zich begrijpelijkerwijze meester maken in het hoofd van het slachtoffer. 

Om die reden pleit het Vlaams Belang, naar Nederlands voorbeeld, tevens voor de invoering van de schulduitsluitingsgrond ‘noodweerexces’.” Door die schulduitsluitingsgrond zou onder bepaalde voorwaarden de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging niet langer strafbaar zijn, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanval veroorzaakt.