Persberichten
woensdag, 30 okt 2019

Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om uitzonderingskieskanton Sint-Genesius-Rode af te schaffen

Tegen de verdere verfransing van de Vlaamse rand en het electoraal monddood maken van de Brusselse Vlamingen

De ondoordachte manier waarop de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in 2014 werd gesplitst, waardoor de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand het kieskanton Sint-Genesius-Rode gingen vormen, is nefast voor de Vlaams-Brusselse stem in de politiek. Voor de verkiezingen van de Kamer en van het Europees Parlement kunnen Franstaligen uit deze zes Vlaamse gemeenten nu stemmen op Franstalige lijsten, en worden hun stemmen meegeteld bij die van de kieskring Brussel-Hoofdstad. Het gevolg is dat kandidaten op Nederlandstalige partijen in het Brussels Gewest geen enkele kans meer maken op een Kamerzetel, en dat de Franstalige partijen steeds harder inzetten op de electorale verfransing van de Vlaamse rand.

Daarnaast hebben de Franstaligen in dit land op die manier doelbewust een electorale corridor tussen Brussel en Wallonië gecreëerd, waardoor ze bij het uiteenvallen van het land een claim op Brussel en de Vlaamse rand zullen laten gelden.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de zes randgemeenten integraal deel moeten blijven uitmaken van het Vlaams Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, en dat er geen enkele objectieve reden bestaat om het artificiële kieskanton Sint-Genesius-Rode in stand te houden.  Daarom diende de Vlaams-nationalistische partij in de Kamer een Voorstel van Bijzondere wet in, om de kieswetgeving te wijzigen en het kieskanton Sint-Genesius-Rode af te schaffen. Het is namelijk niet meer dan logisch dat enkel wie in het Brussels Gewest gedomicilieerd is, een stem voor een lijst in de kieskring Brussel-Hoofdstad zou kunnen uitbrengen.

U vindt de tekst van het Voorstel van Bijzondere Wet op https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0687/55K0687001.pdf