Persberichten
woensdag, 16 sep 2020

Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om woonstbetredingen bij illegalen mogelijk te maken

Het eindrapport van de Commissie-Bossuyt komt geen moment te vroeg”, zo stelt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). In haar uitgebreide analyse en evaluatie van het terugkeerbeleid in dit land slaat de Commissie-Bossuyt meermaals nagels met koppen, vindt de partij. “In duidelijke bewoordingen stelt het rapport dat het laten voortwoekeren van illegaal verblijf in dit land allesbehalve humaan is en bovendien ook andere – fiscale en sociale – inbreuken met zich meebrengt.” Het Vlaams Belang kan zich dan ook vinden in de conclusies en dient een wetsvoorstel in om de bevindingen in beleid om te zetten. Woonstbetredingen bij illegalen moeten zo eenvoudiger worden.

“Terecht wordt erop gewezen dat van een laks terugkeerbeleid een niet te onderschatten aanzuigeffect uitgaat en d at – omgekeerd – een effectief uitwijzingsbeleid een efficiënt middel is om de mensenhandel en mensensmokkel te bestrijden”, klinkt het bij de partij. Al evenzeer op één lijn met het Vlaams Belang stelt het eindrapport van de Commissie-Bossuyt het onbegrijpelijk te vinden dat de Europese Unie en haar 27 lidstaten er niet in slagen de herkomstlanden van illegalen tot meer medewerking in de terugname van hun onderdanen te bewegen. Zoals het Vlaams Belang steeds heeft gesteld, moet volgens de Commissie-Bossuyt dan ook het nodige worden gedaan om de binnenlandse hinderpalen op weg naar een daadwerkelijk terugkeerbeleid maximaal af te bouwen.

Commissie-Bossuyt bevestigt analyse Vlaams Belang: “Terugkeerbeleid van illegalen sluitstuk van geloofwaardig migratiebeleid”

In die zin leest het pleidooi voor een consequent en rationeel terugkeerbeleid van de Commissie-Bossuyt de facto ook als een onmiskenbare kritiek op het lakse beleid van de regering-Michel die op dit vlak op zijn zachtst gezegd veel kansen liet liggen. “Hoe men het ook draait of keert: een laks terugkeerbeleid heeft zijn prijs”, reageert Van Langenhove. “Bijna vijf jaar geleden al werd het aantal illegalen in dit land op mogelijk tweehonderdduizend geschat. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze groep er ondertussen kleiner op geworden is, wel integendeel."

Het eindrapport van de Commissie-Bossuyt komt dan ook geen moment te vroeg”, besluit Van Langenhove. Tegelijk spreekt hij de hoop uit dat het rapport een aanzet mag zijn voor een dringende ommekeer in het terugkeerbeleid van illegalen. “Het eindrapport van de Commissie-Bossuyt is alvast een objectieve bevestiging van onze centrale stelling: een consequent terugkeerbeleid is het sluitstuk van elk geloofwaardig asiel- en immigratiebeleid. Maar de signalen die we opvangen van de aanstaande Vivaldi-regering liggen alvast niet in lijn met de aanbevelingen van dit eindrapport.”

In deze context diende de Vlaamsnationalistische partij vandaag alvast een wetsvoorstel in dat woonstbetredingen bij illegalen mogelijk moet maken. Door de maximumstraf voor illegaal verblijf in dit land op te trekken naar één jaar (in plaats van de huidige drie maanden), krijgen onderzoeksrechters de mogelijkheid om de politie te machtigen een woning te betreden en illegalen aan te houden.