Persberichten
dinsdag, 11 aug 2020

Vlaams Belang doet niet mee aan activistisch opbod in de Congocommissie

Het Vlaams Belang was nooit een voorstander van de oprichting van een Congocommissie”, maar nu ze er toch is, wil de partij vermijden dat de discussies verzanden in een activistisch opbod. “Deze Bijzondere Commissie mag geen met belastinggeld gesponsord ongenuanceerd verlengstuk van de ‘Black Lives Matter’-beweging worden,” klinkt het.

Waarvoor het Vlaams Belang enkele weken geleden reeds gewaarschuwd heeft dreigt zich nu al te voltrekken. De Bijzondere Kamercommissie (“Waarheids- en Verzoeningscommissie”) rond het koloniaal verleden van België in Congo, Rwanda en Burundi lijkt nu al een valse start te nemen. Steeds meer wordt duidelijk dat de commissie een speelbal dreigt te worden van tal van verenigingen uit de zgn. zwarte “diaspora” in Brussel. Die bekampen elkaar, nemen de samenstelling van de expertencommissie permanent onder vuur en doen nu ook al, nog vóór de inhoudelijke werkzaamheden zijn gestart, onbeschaamd voorafnames op de eindconclusie door nu al herstelbetalingen naar voor te schuiven.

Kurt Ravyts: “Deze Bijzondere Commissie mag geen met belastinggeld gesponsord ongenuanceerd verlengstuk van de ‘Black Lives Matter’-beweging worden!”

Het Vlaams Belang heeft van meet af aan de zinvolheid van deze Bijzondere Kamercommissie in twijfel getrokken. Nu ze er toch is, lijkt hetgeen waarvoor de partij waarschuwde dan toch waar te zijn. Kamerlid Kurt Ravyts: “Het kan niet zijn dat we bij een eerste rapport tegen 1 oktober in allerijl een oplijsting van historische inzichten krijgen waarover een "consensus" bestaat, waarna over kan gegaan worden naar het aspect verzoening. Op die manier wordt de Bijzondere Commissie een door de belastingbetaler betaald en ongenuanceerd verlengstuk van de  “Black Lives Matter”-beweging. Dat mogen we niet toelaten.”

Het Vlaams Belang pleit er voor om in een eerste fase de expertencommissie exclusief samen te stellen uit gerenommeerde historici uit binnen- en buitenland die reeds bewezen hebben over de nodige afstandelijkheid en expertise te beschikken. Pas daarna kan volgens de partij eventueel gesproken worden over een proces of strategie om in het reine te komen met dit verleden. Dit standpunt wordt vandaag al bijgetreden door minstens één belangrijk lid van de expertengroep.

Het is echter duidelijk dat sommige krachten de Congocommissie heel duidelijk en zo snel mogelijk richting herstelbetalingen willen sturen. Het Vlaams Belang is het daar niet mee eens. Annick Ponthier: “Het zijn niet de Belgen van Congolese, Rwandese en Burundese origine uit Matongé en andere Brusselse wijken die over het monopolie beschikken om hierover uitspraken te doen. Nergens staat nu al vast dat herstelbetalingen de logische conclusie zullen zijn van deze commissie.”