Persberichten
woensdag, 10 jan 2024

Vlaams Belang dringt aan op een snelle oplossing voor vertraagde vastgoedtransacties

Foto: iStock. Vlaams Belang dringt aan op een snelle oplossing voor vertraagde vastgoedtransacties

Sinds begin november worstelt de FOD Financiën met ernstige technische problemen die aanzienlijke hinder veroorzaken voor notarissen bij het opstellen van (ver)koopaktes van woningen en aktes voor hypothecaire kredieten. "Dit euvel moet snel verholpen worden”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Het uitstel legt niet alleen een druk op de notarissen, maar heeft ook enorme gevolgen voor mensen die vastgoed willen kopen of een lening willen afsluiten.”

De technische moeilijkheden zijn toe te schrijven aan de nieuwe 'HyproPro'-applicatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. “Er doen zich ernstige obstakels voor bij het verzenden van cruciale hypothecaire getuigschriften die essentieel zijn in vastgoedtransacties”, aldus Vermeersch. “Het gaat hierbij om de procedure waarbij notarissen moeten vaststellen of een woning al dan niet belast is met een hypotheek of andere schulden.”

“De technische problemen zouden tegen het einde van het jaar worden opgelost, maar dat is niet gelukt”

Deze situatie brengt onzekerheid en vertragingen met zich mee voor zowel kopers als verkopers bij het afronden van belangrijke vastgoedovereenkomsten. “Bovendien kunnen deze vertragingen financiële implicaties hebben, zoals het missen van deadlines voor hypotheekaanvragen of het niet nakomen van contractuele verplichtingen, wat dan weer kan leiden tot boetes of andere juridische complicaties", merkt Vermeersch op. "Dit kan resulteren in extra kosten, zoals verlengde huurperioden, tijdelijke huisvesting of aanvullende financieringskosten, zowel voor kopers als verkopers."

Om fiscale redenen werd gehoopt dat de technische problemen tegen het einde van het jaar zouden worden opgelost. “Echter, we zijn ver voorbij die datum en het lijkt erop dat de problemen nog steeds niet zijn opgelost", besluit Vermeersch, die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zal ondervragen. "Het gebrek aan communicatie vanuit de FOD Financiën over de voortgang van deze problemen frustreert de notarissen. Ik roep de minister bij deze op om meer transparantie te bieden en een concrete oplossing te vinden om deze kwestie snel te verhelpen."