Nieuws
dinsdag, 24 okt 2023

Vlaams Belang dringt na brief werkgevers aan op spoed voor nieuw stikstofkader

21 werkgeversorganisaties hebben in een open brief gewaarschuwd voor de gevolgen van het uitblijven van een decretaal stikstofkader. “Door dit dossier zo te laten aanmodderen, oogst de Vlaamse regering wat ze gezaaid heeft”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). “Ze heeft Vlaanderen in de rechtsonzekerheid gestort waardoor zowel de industrie als de landbouwsector geen toekomstperspectief meer hebben. Het is essentieel dat beide sectoren gelijkwaardig behandeld worden.”

Vanaf vandaag zal een gemengde werkgroep van Vlaamse regerings- en parlementsleden zich buigen over de volgende stap in het stikstofdossier. In een open brief roepen ondernemersorganisaties Voka en twintig Vlaamse sectororganisaties op tot onmiddellijke actie. Zij wijzen op de onzekerheid die is ontstaan door de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van Ineos en door de intrekking van de ministeriële instructie van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Volgens de werkgevers zal Vlaanderen zonder robuust stikstofkader letterlijk tot stilstand komen doordat het dreigt te verzanden in een stikstofmoeras. Daardoor zou Vlaanderen ook internationaal als investeringslocatie uit de boot vallen.

“Door het stikstofdossier zo te laten aanmodderen, oogst de Vlaamse regering wat ze gezaaid heeft”, zegt Sintobin. “Veel te lang is er bureaucratische Europese wetgeving kritiekloos aangenomen zonder rekening te houden met de concrete gevolgen voor onze industrie en de landbouw. Daar betalen we nu allemaal de prijs voor.” Het Vlaams Belang deelt de kritiek op de Vlaamse regering. “Ze heeft Vlaanderen in de rechtsonzekerheid gestort waardoor zowel de industrie als de landbouwsector geen toekomstperspectief meer hebben”, aldus Sintobin. “Het is essentieel dat beide sectoren gelijkwaardig behandeld worden. Door het juridisch broddelwerk van Demir is er onnodig tijd verloren. 

“Stop met stikstof in te zetten als politiek wapen en denk aan het algemeen belang”

Het Vlaams Belang vindt dan ook dat deze Vlaamse Regering moet stoppen om stikstof voortdurend als politiek wapen in te zetten en in het algemeen belang gehandeld moet worden. “Men wringt de boeren momenteel de nek om met een draconisch stikstofbeleid. De partijen in deze Vlaamse Regering, bestaande uit cd&v, N-VA en Open Vld, moeten stoppen met voorrang te geven aan eigenbelang en partijbelang”, aldus Chris Janssens, fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement. Hij roept alle betrokken partijen op om samen aan tafel te zetten om te bekijken hoe industrie en landbouw een rechtszekere, duurzame toekomst kunnen krijgen in Vlaanderen.

“Bovendien gaat het debat voorbij aan het feit dat tussen 1990 en 2020 de stikstofuitstoot al met de helft gedaald is en dat de helft van de stikstofdepositie in Vlaanderen afkomstig is van stikstofuitstoot van buiten Vlaanderen”, merkt Janssens op. “Waarom is het dan in godsnaam nodig om onze landbouwers het land uit te jagen en onze eigen voedselvoorziening in het gedrang te brengen? Hetzelfde geldt voor onze maakindustrie. Economie en ecologie zouden in Vlaanderen perfect moeten kunnen samen gaan, al was het maar om onze eigen voedselvoorziening, onze economische noden en onze onafhankelijkheid van het buitenland veilig te stellen. Stop dus met dit juridisch broddelwerk, en lever een samenhangend akkoord.”