Persberichten
woensdag, 01 apr 2020

Vlaams Belang eist dat BNP Paribas Fortis dividendbeslissing intrekt

Het Vlaams Belang vindt het “volstrekt onaanvaardbaar” dat de Franse bank BNP Paribas Fortis een dividend van 1,9 miljard euro wil weghalen bij haar Belgische dochterafdeling. Dit dividend komt neer op zowat de hele jaarwinst van het Belgische dochterbedrijf. “Het is bijzonder wrang te moeten vaststellen dat die jaarwinst grotendeels gerealiseerd werd door afvloeiingen bij het personeel”, klinkt het. “Bovendien werd deze bank niet zo lang geleden met overheidssteun gered toen ze door wanbeheer dreigde overkop te gaan.”

De coronacrisis vergt van eenieder een grote inspanning. De banken kunnen hierbij echter niet achterwege blijven, meent men bij het Vlaams Belang. Om de economische gevolgen van de crisis in te dijken zal de banksector een flinke bijdrage moeten leveren. Het kan dan ook niet dat een grote bank zichzelf verzwakt ten voordele van haar aandeelhouders, klinkt het, ook al is de overheid zelf een belangrijke aandeelhouder.

“BNP Paribas Fortis toont ontstellend gebrek aan burgerzin”

“Het voornemen van BNP Paribas Fortis getuigt van een ontstellend gebrek aan burgerzin en gaat bovendien ook in tegen een formele aanbeveling van de Europese Centrale Bank”, zo merkt Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang) op. “Maar aanbevelingen op zich volstaan duidelijk niet. De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, toezichthouder op de Belgische financiële sector, red.) moet daarom optreden, zoals trouwens buitenlandse toezichthouders dat ook reeds gedaan hebben.”

“We moeten ons tevens de vraag stellen of ook de Europese Centrale Bank (ECB) geen actievere rol te spelen heeft. Het is wenselijk dat de ECB in deze uitzonderlijke omstandigheden gewoon een verbod op dividenduitkering oplegt, in plaats van zich te beperken tot een vrijblijvende aanbeveling”, luidt het tot slot.