Nieuws
woensdag, 17 mei 2023

Vlaams Belang eist democratische sociale verkiezingen

Het is vrijwel onmogelijk om als niet-gesyndiceerde werknemer op een lijst te komen voor de sociale verkiezingen. Laat staan verkozen te worden. Dit komt omdat enkel erkende vakbonden kandidatenlijsten kunnen indienen. Het nieuwe kader voor de sociale verkiezingen van 2024 was hét moment om hier verandering in te brengen. Maar opnieuw stelden de Vivaldi-partijen én N-VA teleur en weigerden ze halsstarrig een democratisch kader uit te werken. Het Vlaams Belang was de enige partij die dit aankaartte. “Het is niet meer van deze tijd dat de vakbonden het proces van de sociale verkiezingen volledig beheersen”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Ook niet-aangesloten werknemers moeten een eerlijke kans maken om verkozen te worden en zo hun collega’s te vertegenwoordigen.”  

In theorie moeten werknemers geen lid van een vakbond zijn om verkozen te worden. Maar doordat de kandidatenlijsten aangeleverd moeten worden door de vakbonden, bepalen zij wie wel en wie niet op een lijst komt. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om op een lijst te komen als niet-gesyndiceerde werknemer. Laat staan om verkozen te worden. De resultaten van de sociale verkiezingen 2020 tonen dat helder aan. Meer dan 98 procent van de verkozenen was aangesloten bij één van de drie systeemvakbonden: het ACV, het ABVV of het ACLVB.

“Niet de werknemer, maar het behoud van machtsposities en postjes staat centraal voor de Vivaldi-regering”  

In het regeerakkoord beloofde Vivaldi nog in te zetten op politieke vernieuwing. In de realiteit komt daar niets van terecht en blijft alles bij het oude. “Dit is een gemiste kans om meer mensen te betrekken bij de sociale verkiezingen en af te stappen van archaïsche, ondemocratische procedures”, zegt Verreyt. “Dit toont opnieuw aan dat vrijwel alle Vivaldi-partijen in te grote mate verweven zijn met de vakbonden. Uit angst om deze achterban tegen het hoofd te stoten, wordt er niet geraakt aan de drempels om deel te nemen aan de sociale verkiezingen. Ten koste van het democratisch gehalte van de sociale verkiezingen. Niet de werknemer, maar het behoud van machtsposities en postjes staat centraal voor de Vivaldi-regering.”   

Het Vlaams Belang wil dat iedere werknemer een eerlijke kans maakt om verkozen te worden. De partij pleit voor de mogelijkheid om kandidatenlijsten in te dienen via een onafhankelijk, apolitiek en niet confessioneel orgaan. Zoals reeds het geval is voor kaderleden. De andere partijen zien dit niet zo. In tegenstelling tot het Vlaams Belang steunden zij het Vivaldi-voorstel. “Dat de socialisten en de christendemocraten hun postjes willen veiligstellen lag in de lijn der verwachtingen”, concludeert Verreyt. “Maar dat een partij als de N-VA dit ondemocratische kader steunt hadden we niet verwacht. Ze spreiden het bed voor een coalitie met de socialisten.”