Nieuws
vrijdag, 18 jun 2021

Vlaams Belang eist duidelijkheid na tegengehouden persbericht over PFOS-vervuiling

Het Vlaams Belang eist dat de rol van alle politieke verantwoordelijken tot op het bot wordt uitgezocht nu er aan het licht kwam dat een OVAM-persbericht om de bevolking te waarschuwen over de PFOS-vervuiling werd geschreven, maar werd tegengehouden op het toenmalig kabinet van Leefmilieu van Joke Schauvliege (CD&V). “Wie hield dit persbericht tegen? Deed de minister dit zelf of gebeurde dit buiten haar medeweten? Dat moet opgehelderd worden”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) in een reactie. “Het feit dat haar kabinet zelfs na herhaaldelijke waarschuwingen over de gezondheidsrisico’s van PFOS bewust een informatiecampagne naar de bewoners heeft geblokkeerd, is politiek crimineel”, aldus nog Claes.

Het kabinet van toenmalig minister van Leefmilieu van Joke Schauvliege kreeg in 2017 (op eigen aanvraag) een persberichtvoorstel van de afvalstoffenmaatschappij OVAM over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Dat persbericht werd echter niet uitgestuurd en de geplande infoavonden voor de bevolking werden geschrapt. Volgens Bart Claes (Vlaams Belang) moet dan ook uitgezocht worden wie waarvoor verantwoordelijk was.

“Deze louche achterkamerpolitiek moet worden uitgeklaard, er is lang genoeg gespeeld met de volksgezondheid inzake PFOS”

“Het toenmalige kabinet van Schauvliege heeft bewust nagelaten om de bevolking in en rond Zwijndrecht te informeren. De ex-minister moet nu duidelijk maken waarom deze informatie werd verzwegen voor de bevolking”, vervolgt Claes. “De bevolking - die zelfs tot twintig kilometer verder geconfronteerd kan worden met de gevolgen van de aanwezigheid van het goedje - heeft recht op duidelijkheid en oplossingen.”

De Vlaamse regering wist bovendien al veel langer van de PFOS-vervuiling. “In de jaarrekening van 1998 staat duidelijk beschreven dat de OVAM een verontreiniging op de 3M-terreinen in Zwijndrecht heeft gevonden”, argumenteert Claes. “Het duurde tot 2009 vooraleer ze een saneringsproject goedkeurden waarmee niets gebeurde. Zelfs na de dioxinecrisis werd er dus niet ingegrepen in dit dossier. Onbegrijpelijk”, besluit Claes. “Tot op vandaag is niet duidelijk of er al is gesaneerd en zo ja, hoeveel. Ook daar moet duidelijkheid over komen.”