Persberichten
donderdag, 22 jul 2021

Vlaams Belang eist duidelijkheid na watersnood: “Er zijn fouten gemaakt en Verlinden moet verantwoordelijkheid nemen”

Het Vlaams Belang eist een onderzoek naar de aanloop van de grote waterramp eerder deze maand. “In een knullige persconferentie waste minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) haar handen in onschuld door te zeggen dat er ‘geen draaiboek en geen voorbereiding mogelijk is’ voor dit soort rampen, maar het tegendeel is waar.” Meer en meer berichtgeving impliceert immers dat er grove fouten zijn gemaakt, zeker ook door het Federaal Crisiscentrum. De partij wil daarom een onderzoek naar de gemaakte fouten en dat er verantwoordelijkheden worden genomen, “niet in het minst door Verlinden zelf.”

Op 10 juli, bijna een week voor de grote watersnood, kregen de Belgische bevoegde overheden, waaronder het Federaal Crisiscentrum, een eerste waarschuwing van EFAS (European Flood Awareness System). Nadien volgden nog 24 alarmsignalen, maar daar lijkt weinig mee gebeurd te zijn. De ramp - met tientallen doden - is dus een verantwoordelijkheid van de Gewesten (zeker in het geval van de door het Waals Gewest beheerde Eupendam, waar het stuwmeer veel te laat werd verkleind), maar absoluut ook van de federale binnenlandminister en haar Federaal Crisiscentrum, die de aanpak en vooral de voorbereiding moesten coördineren.

“Vragen watersnood zijn te groot om gewoon te laten liggen: Verlinden moet verantwoordelijkheid nemen”

“We hebben Verlinden in een knullige persconferentie horen vertellen dat er geen ‘draaiboek voor deze waterbom’ was, en dat ‘een ramp van deze omvang niet valt voor te bereiden’, dat ‘we dat idee echt moeten loslaten’, maar niets is minder waar”, reageert Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. “Er zijn gelukkig wel draaiboeken voor dit soort watersnood, alleen zijn ze klaarblijkelijk amper gevolgd, met alle fatale gevolgen van dien.“

“In het tekstje dat Verlinden aflas op de persconferentie hoorden we Verlinden verder nog de loftrompet afsteken over het Federaal Crisiscentrum dat de hulpbedeling goed zou gecoördineerd hebben”, vervolgt Depoortere. “Maar de primaire taak van Verlindens Crisiscentrum is om dringende informatie (zoals die gekregen van EFAS), te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties. En EFAS heeft tál van alarmsignalen gestuurd - maar evacuaties zijn niet of te laat verlopen en in Eupen heeft men veel te laat het stuwmeer verkleind - een ‘kolossale fout’ volgens professor Damien Ernst van de Universiteit van Luik.”

De partij van Depoortere vraagt dan ook een onderzoek naar de aanloop van de watersnood en de weinige voorbereiding tijdens die zo cruciale tijd die de overstromingen voorafging. “We moeten alle fouten identificeren zodat we ze niet meer maken en Verlinden moet haar verantwoordelijkheid nemen in plaats van ze te ontlopen.”