Nieuws
vrijdag, 13 okt 2023

Vlaams Belang eist externe audit van Sciensano

Foto: iStock. Vlaams Belang eist externe audit van Sciensano

Uit een rapport van het Rekenhof blijkt dat het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid Sciensano ernstig tekortkomt in het beheren van de gezondheidsgegevens van de Belgen. “Er werd duidelijk niets geleerd uit de coronacrisis”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe, die zich niet verbaast over het rapport. “Het Vlaams Belang herhaalt haar vraag aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om een externe audit van Sciensano. Zo lang hij dit blijft weigeren, is het moeilijk de problemen te verhelpen.”

Sciensano, dat bekend werd ten tijde van de coronapandemie, is belast met het onderzoek in het kader van volksgezondheid. Het verzamelt dus tal van gezondheidsgegevens en precies daarbij stelt het Rekenhof zich nu ernstige vragen. Zo rijzen er privacyproblemen omdat er voor het hergebruik van gegevens voor derden geen wettelijk kader werd voorzien. En zo is er ook geen enkele duidelijkheid over hoe openbaar de gegevens precies zijn. “Een evaluatie of een controle, toch essentieel in een democratie, is onbestaande”, aldus Sneppe. “Zowel Vandenbroucke als Sciensano weigeren bijvoorbeeld tot vandaag om het aantal coronaslachtoffers per ziekenhuis vrij te geven.”

“Enkel met correcte gegevens kan een aangepast beleid worden gevoerd” 

“Ook bij toekomstige gezondheidscrisissen zal het dus niet mogelijk zijn een gedetailleerd beeld te krijgen van de ziekenhuisopnames, de evolutie van de mortaliteit en de oorzaken daarvan”, gaat Sneppe verder. “Om data te verzamelen worden er maar nieuwe agentschappen opgericht, zoals het Health Data Agency, maar Vandenbroucke zou er beter voor zorgen dat de bestaande instellingen naar behoren functioneren.” Omdat het enkel met correcte gegevens mogelijk is een aangepast beleid te voeren, verzocht het Vlaams Belang al meermaals om een externe audit van Sciensano en de partij herhaalt die vraag.

Tot slot merkt Sneppe op dat door cijfers van instellingen als Sciensano, maar ook van bijvoorbeeld het InterMutualistisch Agentschap IMA, het duidelijk is dat de taalgrens ook een zorggrens is. “We kunnen steeds opnieuw alleen maar verschillen vaststellen. Zo zijn wat de digitalisering betreft de softwaresystemen helemaal niet op elkaar afgestemd. Alles aangaande de gezondheid overhevelen naar Vlaanderen zou al veel verhelpen.”